Olika roderstorlekar

På båtklubben finns det 4 st Omega 34'or. Jag har observerat att de har olika roderstorlekar med mått enligt bilden nedan:

  • 2 st med: B=52 cm, H=112 cm
  • 2 st med: B=52 cm, H=132 cm

Eftersom det är 2 av varje verkar det ju inte vara ett enstaka reparerat roder med udda storlek.

Är det någon som vet något om:

  • Varför finns det olika storlekar?
  • Finns det fler storlekar?

DSC00045_3.jpg

-- SvenLoefgren - 11 May 2010

Inte den blekaste aning ?! Skall kolla i morgon. Sjösätter på måndag. Vad är det för årsmodeller på båtarna ?

Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983.

Det vore väldigt intressant att få veta när rodret förlängdes och hur många båtar som har det.

mvh Mikael SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010

Jag har den längre sorten, 132 cm, och årsmodell 1980.

-- SvenLoefgren - 30 May 2010

Ritningar ser det ut att vara två storlekar på rodret inritade.

-- SvenLoefgren - 24 Dec 2015

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg DSC00045_3.jpg r1 manage 55.1 K 2010-05-11 - 21:35 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2015-12-24 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback