Difference: AemneNr26 (1 vs. 2)

Revision 22015-11-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Skotskena på rufftaket

Heisann!

Jeg er eier av Omega 34, NOR-3127. Jeg lurer på å sette på ekstra fokkskinner, på samme måte som beskrevet på websiden,Skotskena till 110% fock. Tenkte å bruke disse både for 95%, og eventuelt hvis jeg kjøper en større fokk senere. Det er noen år siden denne artikkelen ble publisert, så jeg lurer på om det er gjort noen flere erfaringer med dette?

Mvh Bjørn Forshei, Stavanger

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Sep 2015

Added:
>
>
Jag har i 18 år en Omega 34. Vi seglar på floden Elbe i Tyskland och i de flesta semester på Östersjön. Om Google översättning är korrekt, seglare från Norge ber om upplevelser med fock spår i stället för Selbstwendefock på Omega 34. We har under mer än 10 år, inte mer Självslående, men flyttade ut ur cockpit justerbara Hole punkter. Detta är vår fulla belåtenhet. Som vi kör antingen en försegel fock med ca.. 21 kvadratmeter, men i förliket av seglet är kortare i en lite längre än Selbstwendefock eller ca 110% genua med ca. 26 kvm. Vi är mycket nöjda. JIB spåren är Lewmar och har fördelen att befintliga hålen får användas. Jag bifoga två bilder, kan man se hur det är med våra fartyg.

Om begäran är fortfarande aktuellt, hänvisas till Björn Forshei; kanske hjälper honom i hans beslut.

Texten är skriven med Google översättning; Jag ber att ursäkta fel.

Greetings! Arne Steinström

  • pic1.jpg:
    pic1.jpg

  • pic2.jpg:
    pic2.jpg

-- via mail till SvenLoefgren - 11 Nov 2015

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1447272852" name="pic1.jpg" path="pic1.jpg" size="45586" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1447272881" name="pic2.jpg" path="pic2.jpg" size="51415" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback