Skotskena på rufftaket

Heisann!

Jeg er eier av Omega 34, NOR-3127. Jeg lurer på å sette på ekstra fokkskinner, på samme måte som beskrevet på websiden,Skotskena till 110% fock. Tenkte å bruke disse både for 95%, og eventuelt hvis jeg kjøper en større fokk senere. Det er noen år siden denne artikkelen ble publisert, så jeg lurer på om det er gjort noen flere erfaringer med dette?

Mvh Bjørn Forshei, Stavanger

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Sep 2015

Jag har i 18 år en Omega 34. Vi seglar på floden Elbe i Tyskland och i de flesta semester på Östersjön. Om Google översättning är korrekt, seglare från Norge ber om upplevelser med fock spår i stället för Selbstwendefock på Omega 34. We har under mer än 10 år, inte mer Självslående, men flyttade ut ur cockpit justerbara Hole punkter. Detta är vår fulla belåtenhet. Som vi kör antingen en försegel fock med ca.. 21 kvadratmeter, men i förliket av seglet är kortare i en lite längre än Selbstwendefock eller ca 110% genua med ca. 26 kvm. Vi är mycket nöjda. JIB spåren är Lewmar och har fördelen att befintliga hålen får användas. Jag bifoga två bilder, kan man se hur det är med våra fartyg.

Om begäran är fortfarande aktuellt, hänvisas till Björn Forshei; kanske hjälper honom i hans beslut.

Texten är skriven med Google översättning; Jag ber att ursäkta fel.

Greetings! Arne Steinström

  • pic1.jpg:
    pic1.jpg

  • pic2.jpg:
    pic2.jpg

-- via mail till SvenLoefgren - 11 Nov 2015

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg pic1.jpg r1 manage 44.5 K 2015-11-11 - 20:14 SvenLoefgren  
JPEGjpg pic2.jpg r1 manage 50.2 K 2015-11-11 - 20:14 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2015-11-11 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback