Difference: AemneNr4 (1 vs. 5)

Revision 52015-08-17 - AsbjornJaksland

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Årsmodell och segelnummer.

Line: 28 to 28
  -- OlofNordin - 19 Apr 2010
Added:
>
>
Og denne her

Sidder i min Omega 34 Lazy Swe 11/DEN 11

34 - 001 Hvad betyder det så?

  • omegaswe11.jpg:
    omegaswe11.jpg

-- AsbjornJaksland - 17 Aug 2015

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Dataskylt i akterstuv" date="1219446006" name="tillverkningsnummer.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Tillverkningsnummer\tillverkningsnummer.jpg" size="50510" user="PeterFristedt" version="1.1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1439850915" name="omegaswe11.jpg" path="omega swe11.jpg" size="34631" user="AsbjornJaksland" version="1.1"

Revision 42010-04-19 - OlofNordin

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Årsmodell och segelnummer.

Line: 11 to 11
 Dataskylt i akterstuv:
Dataskylt i akterstuv
Changed:
<
<
Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.
>
>
Kollade med Rolf Gyhlenius kollega för tolkning av sifferkoden.
  Syntax är: 034 AAA BBCCDD
Line: 21 to 21
  -- PeterFristedt - 22 Aug 2008
Added:
>
>
Rätt nummer?
På min båt stämmer inte tillverkningsnumret på den inplastade plåten med numret på Sjöfartsverkets blåa skylt. Jag undrar om någon annan upplevt samma sak - vilket är det som gäller??

-- OlofNordin - 19 Apr 2010

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Dataskylt i akterstuv" date="1219446006" name="tillverkningsnummer.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Tillverkningsnummer\tillverkningsnummer.jpg" size="50510" user="PeterFristedt" version="1.1"

Revision 32010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Årsmodell och segelnummer.

 Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

Revision 22008-08-22 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

Added:
>
>
På min båt hittade jag data-skylten i aktarstuven under luckan.

Dataskylt i akterstuv:
Dataskylt i akterstuv

Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.

Syntax är: 034 AAA BBCCDD

Som motsvarar: 034 = Omega 34:a, AAA = Tillverkningsnummer, BB = Datum i månad, CC = Månad, DD = År

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Dataskylt i akterstuv" date="1219446006" name="tillverkningsnummer.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Tillverkningsnummer\tillverkningsnummer.jpg" size="50510" user="PeterFristedt" version="1.1"

Revision 12005-06-20 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback