Difference: Omega34Introduktion (23 vs. 24)

Revision 242009-04-19 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 37 to 37
  Webbplatsen är baserad på TWiki som är en webbplattform för att enkelt utbyta information via din vanliga webbläsare (som du använder just nu). Du behöver ingen annan programvara för att använda webbplatsen. TWiki-plattformen är på engelska så det blir lite swenglish över webbplatsen, men det borde gå bra ändå.
Changed:
<
<
Webbplatesen är indelad i följande TWiki-delar (Webs):
>
>
Webbplatsen är indelad i följande TWiki-delar (Webs):
 
  • Omega34 - Ny web där du läser, skriver eller lägger in bilder och dokument om Omega34.
Changed:
<
<
  • Main - Web i TWiki webbplatform där användare registreras och innehåller allmäm info om TWiki.
>
>
  • Main - Web i TWiki webbplatform där användare registreras och innehåller allmän info om TWiki.
 
  • TWiki - Web i TWiki webbplatform som innehåller TWiki detaljer och dokumentation.
  • Sandbox - Web i TWiki webbplatform som är en gemensam sandlåda där du kan prova TWiki för att lära dig hur det fungerar.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback