Introduktion

Innehåll

Vad kan jag göra här?

Här kan du läsa om Omega34 och om du registrerar dig (TWikiRegistration) så kan du också:

  • Skriva i de sidor som finns (Edit).
  • Skapa nya sidor mha WikiWords (två ord som börjar med stor bokstav och som sitter ihop)
  • Lägga in egna bilder eller dokument (Attach) på webbplatsens sidor.
  • Prenumerera på e-mail-meddelande när något ändras på webbplatsen (WebNotify).
  • Sätta vissa egna parametrar och lägga in personlig information på en egen webbsida.
  • Testa hur man använder TWiki i en egen sandlåda.

Om du inte vill registrera dig men ändå skriva i sidorna så kan du logga in som TWikiGuest med password omega34, men då får du ingen egen webbsida eller sandlåda att leka i. smile

Varför finns denna webbplats?

Omega34 är ju en mycket vacker segelbåt men alla (ca 330 st) börjar bli lite till åren (20-25 år) och behöver en hel del underhåll. Jag har en längre tid saknat en aktiv webbplats där alla som är intresserade kan utbyta information om Omega34 på ett enkelt sätt, så jag startade till slut denna webbplats.

-- SvenLoefgren - 28 Apr 2005

Vem är ansvarig?

Materialet som läggs in tillhör författarna (se Copyright). Om någon vill använda materialet någon annan stans så bör denne först fråga författaren om det går bra.

Material som läggs in bör ha anknytning till Omega34. Material som inte hör hit eller är stötande kommer att tas bort av mig eller någon i TWikiAdminGroup.

Jag tar inget som helst ansvar för eventuella beroenden eller andra skador som denna webbplats kan åstadkomma användare av denna webbplats. smile

-- SvenLoefgren - 28 Apr 2005

Hur funkar det?

Webbplatsen är baserad på TWiki som är en webbplattform för att enkelt utbyta information via din vanliga webbläsare (som du använder just nu). Du behöver ingen annan programvara för att använda webbplatsen. TWiki-plattformen är på engelska så det blir lite swenglish över webbplatsen, men det borde gå bra ändå.

Webbplatsen är indelad i följande TWiki-delar (Webs):

  • Omega34 - Ny web där du läser, skriver eller lägger in bilder och dokument om Omega34.
  • Main - Web i TWiki webbplatform där användare registreras och innehåller allmän info om TWiki.
  • TWiki - Web i TWiki webbplatform som innehåller TWiki detaljer och dokumentation.
  • Sandbox - Web i TWiki webbplatform som är en gemensam sandlåda där du kan prova TWiki för att lära dig hur det fungerar.

Läs mer om TWiki-plattformen i TWiki User's Guide och TWiki Reference ManualTWiki. En TWiki Quick Start som visar hur TWiki fungerar finns på WelcomeGuest.

Måste jag kunna HTML för att skriva i sidorna?

Nej, du kan använda vanlig text, HTML text eller TWiki-formattering av text. TWiki-formattering beskrivs i TWikiShorthand och TextFormattingRules.

Är det någon risk att jag förstör något?

Nej, allt som skrivs in revisionshanteras så att om det blir fel är det enkelt att gå tillbaka.

Hur skapar jag en ny sida?

I TWiki-plattformen används WikiWord (två ord som börjar med stor bokstav och som sitter ihop) som länk till en annan sida.

När du vill skapa en ny sida så gör du det genom att skriva in ett nytt WikiWord på en sida som finns, t.ex:

NyaSidan

Ordet kommer att bli en länk till den nya sidan. När sidan sparats så får du då ett ord på sidan som understruket i rött, t.ex:

NyaSidan

Klicka på ordet så skapas länken och den nya sidan och du kan börja skriva i den nya sidan. Spara sedan det du skrivit och titta på din nya sida.

När allt är klart så blir ditt nya WikiWord en länk till den nya sidan i blått, t.ex:

NyaSidan

ALERT! Se också nedan om nya sidor med löpnummer.

Länkar med flera ord

Om man vill ha flera ord i länken så skapar man den på detta sätt:

[[WikiWord][Länk med flera ord]]

När man sparat sidan så blir länken:

Länk med flera ord

Nya sidor med med löpnummer

På flera sidor ser man WikiWord som innehåller löpnummer för att minska risken för att orden tar slut, t.ex:

SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes

Om du vill skapa en ny sida så kopiera WikiWord med högsta löpnumret och öka löpnumret, t.ex:

SaeljannonsNr26 - 2013-08-02 Genua säljes
SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes

ALERT! Innan man börjar editera kan man titta på hur källtexten ser ut genom att klicka på 'Raw text' alternativet längst ned på sidan.

ALERT! Se också nedan hur du får svenska tecken i länken till den nya sidan.

Kan jag använda svenska tecken i WikiWord?

Nej, svenska tecken (åäöÅÄÖ) kan inte användas i WikiWord. För att få svenska tecken i länken (men inte i WikiWord) så skapar du en ny sida genom att skriva in en ny länk på följande sätt (inklusive hakparanteser):

[[WikiWord-utan-svenska-tecken][text-med-svenska-tecken-som-visas]]

T.ex:

[[AaaOoo][åäö]]

När sidan sparats och den nya sidan skapats genom att klicka på ordet och sparats så kommer den högra delen att synas i länken till den nya sidan, t.ex:

åäö

Kan jag använda svenska tecken i texten?

Ja, svenska tecken (åäöÅÄÖ) kan användas i vanlig text.

Kan jag göra vad som helst?

Vissa saker, tex skapa nya Webs kan bara göras av TWikiAdminGroup, men annars kan det mesta göras av alla. Meningen är att det ska vara många som bidrar till webbplatsen och inte en person som gör allt. Om man vill göra större förändringar av webb-platsen så bör man först starta en diskussion om det på Forum.

Vart skickar jag frågor?

Om du har frågor kan du skriva in dom på Forum där alla kan svara eller skicka ett mail till webmaster (Sven Löfgren).

Hur gör jag om jag inte kan eller orkar lära mig TWiki men ändå vill bidra?

Skicka ditt bidrag, t.ex. text, dokument eller bilder, i ett mail till webmaster (Sven Löfgren).

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r32 < r31 < r30 < r29 < r28 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r32 - 2017-11-10 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback