Difference: Omega34Saelj (1 vs. 17)

Revision 172016-02-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Innehåll

Changed:
<
<
<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:> <!- - Kopiera en tidigare annonsrad.> <!- - Lägg in kopian överst i listan under aktiva annonser.> <!- - Stega senaste löpnumret i länknamnet här: 2> <!- - Sätt senaste löpnumret, datum och lämplig text i den nya annonsraden.> <!- Ta bort en annons på följande sätt:> <!- - Flytta annonsraden till listan under gamla annonser.> <!- - Uppdatera eventuellt också annonsen med text att den inte är aktiv längre.>
>
>
<-- KOMMENTAR: åäö fungerar inte i WikiWord (länk). Skapa en ny TipsNrXX sida och förklaring (rubrik) intill. -->
 

Aktiva annonser

Changed:
<
<
2012-10-22 - Stormfock säljes.SÅLD, men självslående fock och ett storsegel finns kvar
>
>
SaeljannonsNr3 - 2012-10-22 - Stormfock säljes.SÅLD, men självslående fock och ett storsegel finns kvar
 

Gamla annonser

Changed:
<
<
2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
>
>
SaeljannonsNr2 - 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
 
Added:
>
>
SaeljannonsNr1 - 2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Revision 162012-10-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 17 to 17
 

Aktiva annonser

Changed:
<
<
2012-10-22 - Stormfock säljes.
>
>
2012-10-22 - Stormfock säljes.SÅLD, men självslående fock och ett storsegel finns kvar
 

Gamla annonser

Revision 152012-10-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 17 to 17
 

Aktiva annonser

Added:
>
>
2012-10-22 - Stormfock säljes.
 

Gamla annonser

2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Deleted:
<
<
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1350932583" name="Stormfock.odt" path="Stormfock.odt" size="9995" user="StefanHallberg" version="1.1"

Revision 142012-10-22 - StefanHallberg

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 23 to 23
 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1350932583" name="Stormfock.odt" path="Stormfock.odt" size="9995" user="StefanHallberg" version="1.1"

Revision 132007-11-24 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 17 to 17
 

Aktiva annonser

Deleted:
<
<
2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
 

Gamla annonser

2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.

Added:
>
>
2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
 

Revision 122007-10-19 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Säljannonser

>
>

Säljannonser

 
Changed:
<
<
DONE=annonsen är aktiv
%C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
>
>
Innehåll
 
Added:
>
>
<!- KOMMENTAR:>
 <!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:>
Changed:
<
<
<!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
>
>
<!- - Kopiera en tidigare annonsrad.> <!- - Lägg in kopian överst i listan under aktiva annonser.> <!- - Stega senaste löpnumret i länknamnet här: 2> <!- - Sätt senaste löpnumret, datum och lämplig text i den nya annonsraden.> <!- Ta bort en annons på följande sätt:> <!- - Flytta annonsraden till listan under gamla annonser.> <!- - Uppdatera eventuellt också annonsen med text att den inte är aktiv längre.>
 
Changed:
<
<
%C% 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
DONE 2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
>
>

Aktiva annonser

2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Gamla annonser

2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.

 

Revision 112006-12-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 12 to 12
 <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
DONE 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
>
>
%C% 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
 DONE 2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Revision 102006-12-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 12 to 12
 <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
Added:
>
>
DONE 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
 DONE 2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Revision 92006-04-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 12 to 12
 <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
DONE 2005-04-24 Omega 1 säljes (exempel).
>
>
DONE 2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
 

Revision 82006-01-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Line: 6 to 6
 %C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
Changed:
<
<
<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt symbol, datum och lämplig text.>
>
>
<!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:> <!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
  DONE 2005-04-24 Omega 1 säljes (exempel).

Revision 72005-10-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Säljannonser

Added:
>
>
DONE=annonsen är aktiv
%C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
 <!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.>
Changed:
<
<
<!- Sätt datum och lämplig text.>
>
>
<!- Sätt symbol, datum och lämplig text.>
 
Changed:
<
<
2005-04-24 Omega 1 säljes (exempel).
>
>
DONE 2005-04-24 Omega 1 säljes (exempel).
 

Revision 62005-10-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"
 

Säljannonser

<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:>

Revision 52005-05-12 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Säljannonser

Line: 7 to 7
 <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
2005-04-24 Omega 1 säljes.
>
>
2005-04-24 Omega 1 säljes (exempel).
 

Revision 42005-05-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Säljannonser

Changed:
<
<
<Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <Sätt datum och lämplig text.>
>
>
<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt datum och lämplig text.>
  2005-04-24 Omega 1 säljes.

Revision 32005-05-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Säljannonser

Changed:
<
<
<-- Här lägger du in ny länk till din nya säljannons. -->
<-- Ta nästa nummer i nummerserien. -->
<-- Sätt datum och lämplig annonstext. -->
<-- Senaste annonsen överst i listan. -->
>
>
<Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <Sätt datum och lämplig text.>
  2005-04-24 Omega 1 säljes.

Revision 22005-05-06 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Säljannonser

Line: 7 to 7
 
<-- Sätt datum och lämplig annonstext. -->
<-- Senaste annonsen överst i listan. -->
Changed:
<
<
2005-04-25 Säljannons.
2005-04-24 Säljannons.
>
>
2005-04-24 Omega 1 säljes.
 

Revision 12005-04-25 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Säljannonser

<-- Här lägger du in ny länk till din nya säljannons. -->
<-- Ta nästa nummer i nummerserien. -->
<-- Sätt datum och lämplig annonstext. -->
<-- Senaste annonsen överst i listan. -->

2005-04-25 Säljannons.
2005-04-24 Säljannons.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback