Difference: Omega34Kappsegla (1 vs. 4)

Revision 42013-06-04 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Kappsegla

Innehåll

Added:
>
>

SRS

SRS är ett nytt system som ersätter LYS-systemet.

Syftet med SRS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, SRS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

SRS båtdatablad för Omega 34 2013: SRS-btdatablad-Omega34.pdf

 

LYS

Changed:
<
<
Syftet med LYS-SYSTEMET är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.
>
>
Syftet med LYS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.
  Läs mer om regler, LYS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se
Line: 22 to 32
  Klassregler för Omega 34
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="SRS båtdatablad för Omega 34" date="1370344942" name="SRS-btdatablad-Omega34.pdf" path="SRS-båtdatablad-Omega 34.pdf" size="9608" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 32006-03-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Kappsegla

>
>

Kappsegla

Innehåll

 

LYS

Revision 22005-09-12 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Kappsegla

Line: 14 to 14
  Entypsklass innebär att Omega 34'or kappseglar mot varandra.
Changed:
<
<
Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se verkar inte ha några klassregler för Omega 34.
>
>
Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se verkar inte ha några klassregler för Omega 34 idag.
 
Changed:
<
<
Det numera nedlagda OMEGA 34 FÖRBUNDET's klassregler för Omega 34 finns dock (kommer att läggas in inom kort).
>
>
Det numera nedlagda OMEGA 34 FÖRBUNDET's klassregler för Omega 34 som antagits av Svenska Seglarförbundet finns dock.

Klassregler för Omega 34

 

Revision 12005-07-26 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Kappsegla

LYS

Syftet med LYS-SYSTEMET är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, LYS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

Omega 34 har LYS-tal 1.17 (år 2005 ökat från 1.16).

Entypsklass

Entypsklass innebär att Omega 34'or kappseglar mot varandra.

Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se verkar inte ha några klassregler för Omega 34.

Det numera nedlagda OMEGA 34 FÖRBUNDET's klassregler för Omega 34 finns dock (kommer att läggas in inom kort).

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback