Difference: TipsNr14 (1 vs. 6)

Revision 62008-08-31 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Line: 9 to 9
  Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind grävde båten ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var i vägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
Changed:
<
<
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra större akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk längre upp. Den långa lattan gör att det inte är så praktisk att ta ner focken så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck när man ska lägga till och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag som sattes fast i förstagets förlängning på masten.
>
>
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger en möjlighet att göra större akterrundor i seglen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan i storen. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken är gjord för rullsystem med en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk längre upp. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck när man ska lägga till och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag.
  Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm.
Line: 29 to 29
 

Detaljer

Changed:
<
<
För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften.
>
>
För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block vid fallhornet vilket halverade kraften.
  PICT0081.jpg PICT0082.jpg
Line: 46 to 46
  PICT0094.jpg
Changed:
<
<
Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft).
>
>
Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft). Backstagen sattes fast i förstagets förlängning på masten.
  PICT0095.jpg
Line: 56 to 56
  Seglen är optimerade för vindar på 3-7 m/s. Vid ca 8 m/s revas storen (rev 1).
Changed:
<
<
Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget.
>
>
Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. I lättare vindar används backstagen inte alls utan kopplas loss och sätts fast i mantåget nära toppvanten.
  En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.

Revision 52008-08-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Line: 58 to 58
  Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget.
Changed:
<
<
En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masten böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.
>
>
En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.
  -- SvenLoefgren - 28 Aug 2008

Revision 42008-08-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Deleted:
<
<
=== UNDER CONSTRUCTION ===
 Innehåll

Nytt koncept

Changed:
<
<
Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
>
>
Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind grävde båten ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var i vägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
 
Changed:
<
<
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk i toppen. Den långa lattan är inte så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag som sätts fast i förstagets förlängning på masten.
>
>
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra större akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk längre upp. Den långa lattan gör att det inte är så praktisk att ta ner focken så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck när man ska lägga till och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag som sattes fast i förstagets förlängning på masten.
  Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm.
Changed:
<
<

Bilder

>
>
Vi valde GTT-duk som är vitt Kevlar/Spectra-laminat med UV-skydd. Duken har bra skydd mot både slitage och strålning. Duken blir lite tyngre än ett rent Kevlar-segel.

Seglen

  Några bilder som visar hur det ser ut.
Line: 27 to 27
  PICT0060.jpg PICT0065.jpg
Added:
>
>

Detaljer

 För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften.

PICT0081.jpg PICT0082.jpg

Changed:
<
<
Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen. Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen.
>
>
Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen.
  PICT0086.jpg
Added:
>
>
Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen.
  PICT0087.jpg
Changed:
<
<
  • PICT0094.jpg:
>
>
Rullsystemet var en C290 från ProFurl och passade precis innanför pulpiten. Den enda modifiering som behövdes var att skära bort lite av plattan där lanternan satt och sätta dit en lite mindre lanterna.
  PICT0094.jpg
Changed:
<
<
  • PICT0095.jpg:
>
>
Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft).
  PICT0095.jpg
Added:
>
>

Resultat

Det här konceptet fungerar mycket bra. Båten går att trimma så att den blir väl balanserad med ett lätt tryck i rorkulten. Toppfarten har inte ändrats men medelfarten är högre. Båten känns inte vekare än tidigare. De formstabila seglen gör att båten inte gräver ned sig när det kommer en by som den gjorde tidigare. Den breda och ganska plana toppen gör att hela seglet twistar och ger seglet en bra profil.

Seglen är optimerade för vindar på 3-7 m/s. Vid ca 8 m/s revas storen (rev 1).

Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget.

En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masten böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.

 -- SvenLoefgren - 28 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956560" name="PICT0020.jpg" path="PICT0020.jpg" size="48526" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 32008-08-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Line: 7 to 7
 Innehåll
Changed:
<
<

Välja segel

>
>

Nytt koncept

 
Changed:
<
<
Det var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
>
>
Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
 
Changed:
<
<
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk i toppen. Den långa lattan är inte så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind.
>
>
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk i toppen. Den långa lattan är inte så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag som sätts fast i förstagets förlängning på masten.

Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm.

 

Bilder

Revision 22008-08-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Line: 11 to 11
  Det var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
Changed:
<
<
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den inte är så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind.
>
>
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk i toppen. Den långa lattan är inte så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind.
 

Bilder

Revision 12008-08-28 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

=== UNDER CONSTRUCTION ===

Innehåll

Välja segel

Det var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.

Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den inte är så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind.

Bilder

Några bilder som visar hur det ser ut.

fh_glider.JPG PICT0020.jpg PICT0042.jpg
PICT0056_2.jpg PICT0060.jpg PICT0065.jpg

För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften.

PICT0081.jpg PICT0082.jpg

Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen. Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen.

PICT0086.jpg PICT0087.jpg

  • PICT0094.jpg:
    PICT0094.jpg

  • PICT0095.jpg:
    PICT0095.jpg

-- SvenLoefgren - 28 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956560" name="PICT0020.jpg" path="PICT0020.jpg" size="48526" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956702" name="PICT0042.jpg" path="PICT0042.jpg" size="53491" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956728" name="PICT0056_2.jpg" path="PICT0056_2.jpg" size="44456" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956754" name="PICT0060.jpg" path="PICT0060.jpg" size="35201" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956779" name="PICT0065.jpg" path="PICT0065.jpg" size="38371" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956811" name="PICT0081.jpg" path="PICT0081.jpg" size="50511" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956848" name="PICT0082.jpg" path="PICT0082.jpg" size="47044" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956890" name="PICT0086.jpg" path="PICT0086.jpg" size="60613" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956921" name="PICT0087.jpg" path="PICT0087.jpg" size="91978" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956949" name="PICT0094.jpg" path="PICT0094.jpg" size="71860" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219956980" name="PICT0095.jpg" path="PICT0095.jpg" size="48317" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1219957341" name="fh_glider.JPG" path="fh_glider.JPG" size="37080" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback