Difference: TipsNr19 (1 vs. 5)

Revision 52013-11-16 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 33 to 33
 Däcksskruvarna var tillräckligt långa för att även användes till att fästa takkonsolen på ena sidan. Teaklisten i taket limmades med PL400.
Changed:
<
<
Takkonsol och skåpfäste Takkonsol
>
>
Takkonsol och skåpfäste Takkonsol
  Ett nytt skåp byggdes. Främre skåpväggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in.
Line: 42 to 42
 och som förbindes med lättmetallslist. Andra sidan av främre skåpväggen sattes fast med lättmetalslist i en däcksskruv.
Changed:
<
<
Skåpfäste Skåpfäste
>
>
Skåpfäste Skåpfäste
 

Resultat

Changed:
<
<
Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp
>
>
Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp
  -- SvenLoefgren - 15 Sep 2013
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol och skåpfäste" date="1379266994" name="IMAG0011.jpg" path="IMAG0011.jpg" size="981513" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol" date="1379267044" name="IMAG0013.jpg" path="IMAG0013.jpg" size="886667" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1379267116" name="20121118_154004.jpg" path="20121118_154004.jpg" size="1707843" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1379267172" name="20121118_154141.jpg" path="20121118_154141.jpg" size="2758780" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1379267263" name="PICT0007.JPG" path="PICT0007.JPG" size="2206182" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning i gång" date="1379267323" name="PICT0015.JPG" path="PICT0015.JPG" size="1709944" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1379267369" name="PICT0014.JPG" path="PICT0014.JPG" size="1897484" user="SvenLoefgren" version="1.1"
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1384645698" name="20121118_154004_w.jpg" path="20121118_154004_w.jpg" size="174907" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1384645737" name="20121118_154141_w.jpg" path="20121118_154141_w.jpg" size="416459" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol och skåpfäste" date="1384645780" name="IMAG0011_w.jpg" path="IMAG0011_w.jpg" size="135179" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol" date="1384645828" name="IMAG0013_w.jpg" path="IMAG0013_w.jpg" size="131883" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1384645888" name="PICT0007_w.jpg" path="PICT0007_w.jpg" size="265795" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1384645936" name="PICT0014_w.jpg" path="PICT0014_w.jpg" size="206387" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning i gång" date="1384645981" name="PICT0015_w.jpg" path="PICT0015_w.jpg" size="136781" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 42013-10-03 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 37 to 37
  Takkonsol

Ett nytt skåp byggdes.

Changed:
<
<
Främre väggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av skåpet sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpet och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket,
>
>
Främre skåpväggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av främre skåpväggen sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpväggen och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket,
 och som förbindes med lättmetallslist.
Changed:
<
<
Andra sidan av skåpet sattes fast i en däcksskruv.
>
>
Andra sidan av främre skåpväggen sattes fast med lättmetalslist i en däcksskruv.
  Skåpfäste Skåpfäste

Revision 32013-09-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 26 to 26
 Det räcker med att skrapa bort de rester av polyesterskummet som sitter kvar i limresterna. Allt lim behöver inte tas bort innan man limmar på ny duk. För takpanelerna användes nya skivor, 4mm.
Changed:
<
<
För att få snyggare övergångar mellan takpanel och väggar monterades smala teaklister längs kanten på takpanelen.
>
>
För att få snyggare övergång mellan takpanel och skrov/vägg monterades en smal teaklist längs kanten på takpanelen.
 I takpanelerna monterades LED-lampor, 6 st, med dimmer.

Nya takkonsoler gjordes i teak och lättmetallslister.

Revision 22013-09-16 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 13 to 13
 - Dåligt med skåp, endast en lång smal hylla
- Dålig belysning
Changed:
<
<
Någar bilder på hur det såg ut:
>
>
Några bilder på hur det såg ut:
  int_PICT0299.jpg int_PICT0300.jpg

Revision 12013-09-15 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Innehåll

Problem

Det började bli dags för att renovera akterruffen eftersom:

- Klädseln på takpaneler och på sittbrunnstaket började släppa
- Dåligt med skåp, endast en lång smal hylla
- Dålig belysning

Någar bilder på hur det såg ut:

int_PICT0299.jpg int_PICT0300.jpg

Förbättringar

Klädseln var snäckvit polyesterduk med påflamberat 5 mm polyesterskum. Likadan duk användes igen. Den gamla klädseln togs bort. Det räcker med att skrapa bort de rester av polyesterskummet som sitter kvar i limresterna. Allt lim behöver inte tas bort innan man limmar på ny duk. För takpanelerna användes nya skivor, 4mm. För att få snyggare övergångar mellan takpanel och väggar monterades smala teaklister längs kanten på takpanelen. I takpanelerna monterades LED-lampor, 6 st, med dimmer.

Nya takkonsoler gjordes i teak och lättmetallslister. Däcksskruvarna var tillräckligt långa för att även användes till att fästa takkonsolen på ena sidan. Teaklisten i taket limmades med PL400.

Takkonsol och skåpfäste Takkonsol

Ett nytt skåp byggdes. Främre väggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av skåpet sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpet och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket, och som förbindes med lättmetallslist. Andra sidan av skåpet sattes fast i en däcksskruv.

Skåpfäste Skåpfäste

Resultat

Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp

-- SvenLoefgren - 15 Sep 2013

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol och skåpfäste" date="1379266994" name="IMAG0011.jpg" path="IMAG0011.jpg" size="981513" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol" date="1379267044" name="IMAG0013.jpg" path="IMAG0013.jpg" size="886667" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1379267116" name="20121118_154004.jpg" path="20121118_154004.jpg" size="1707843" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1379267172" name="20121118_154141.jpg" path="20121118_154141.jpg" size="2758780" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1379267263" name="PICT0007.JPG" path="PICT0007.JPG" size="2206182" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning i gång" date="1379267323" name="PICT0015.JPG" path="PICT0015.JPG" size="1709944" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1379267369" name="PICT0014.JPG" path="PICT0014.JPG" size="1897484" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback