Difference: WebHome (28 vs. 29)

Revision 292005-12-28 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
Line: 9 to 9
 Ha så trevligt smile -- SvenLoefgren - 23 Apr 2005

Innehåll

Deleted:
<
<
 
Changed:
<
<
  • Skärmbild : En bild på hur startsidan ska se ut i webbläsaren.
  • Nyheter : Nyheter om båten, webbplatsen eller aktiviteter.
>
>
  • Skärmbild : Startsidans utseende i webbläsaren.
  • Nyheter : Nyheter om båten, webbplatsen eller annat.
 
Line: 23 to 22
 
  • Forum : Pågående frågor och svar eller diskussioner.
  • Länkar : Länkar till andra webbplatser.
  • Gästbok : Gästbok för webbplatsens besökare.
Deleted:
<
<
 

Senaste nyheterna

Deleted:
<
<
 
Deleted:
<
<
Alla nyheter
 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback