Länkar

Innehåll

Omega34-ägares hemsidor

http://www.wrist.be/grace/ - Grace
http://www.flickr.com/photos/sankarimuotoilija/sets/72157611334588352/ - Sailing New Start
http://omega34drom.blogspot.se/ - Dröm
http://www.topasen.com/OffPiste/index.html - Off Piste

Omega34 video

https://www.youtube.com/watch?v=TPUVn_iN9AI - Omega 34 B Forshei
https://www.youtube.com/watch?v=c8BYTqNJURk - Nina Omega 34
https://www.youtube.com/watch?v=NA6qnlH4mv0 - Omega 34 Strängnäs
https://www.youtube.com/watch?v=Wiw4QTslbbI - 2020 Omega 34 "Grace" Køl og bund ordnet
https://www.youtube.com/watch?v=MHeBGBYusJw - Omega 34 - Grace Sailing - Stagvendinger

Omega34 länkar

http://sv.wikipedia.org/wiki/Omega_34 - Omega 34 - Wikipedia
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3482 - Boat, builders and designer data
http://www.ronhollanddesign.com - Omega 34's designer Ron Holland's webbplats.
http://www.batsidan.com/review/view.php?id=1499 - Omega 34 recensioner på Båtsidan.com.
http://www.omegaklubben.com - Norsk Omega Klubb, Omega 28/30/34/36/42.
http://matbrev.svensksegling.se/files/srspdf/Omega%2034.pdf - Svenska seglarförbundet (SRS-båtdatablad)

http://www.batskraddarn.se - Båtskräddaren säljer sittbrunnskapell.
http://www.batsystem.se - Båtsystem säljer badplattform.
http://www.svenskakoster.se - Keel-Pro, kölskyddet/krockskydd i gummi på kölens framkant.
http://www.benns.se - Fiolstagspaket, delar till Isomat-mast, tie-rod, mm.
http://www.dpower.se/installation/omega-34/ - Motorbyte i en Omega 34
https://www.lidkopingsbatsnickeri.se/sv/omega-34/ - Teakdäck: bänksats och vinschplan

Andra Omegabåtar

http://www.omega28.se/ - Omega28 Förbundet
http://www.omega30.se - Omega30 Klubben
http://www.maringuiden.se/klubbar/;id=42 - Omega36 klubben på Maringuiden.
http://www.omega42.se - Omega42 Sällskapet
http://www.lidkopingsbatsnickeri.se/ - Nytillverkning av Omega42 Classic.

http://www.mabiyachts.se/index.asp?nr1=2 - MYachts, Saltsjö-Boo

http://www.omegayachts.com/ - Omega Marine AB, Saltsjöbaden

Båtfakta

http://www.sailguide.se - Svensk webbplats med båtfakta, priser mm för olika båtmodeller, bl.a. Omega XX, köp&sälj.
http://www.udkik.dk - Dansk webbplats med båtfakta, båtägare, bl.a. Omega XX, köp&sälj.

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf omega10.pdf r1 manage 844.8 K 2007-11-30 - 11:53 SvenLoefgren  
PDFpdf omega46.pdf r1 manage 5938.6 K 2007-05-15 - 12:15 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r37 < r36 < r35 < r34 < r33 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r37 - 2022-02-21 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback