Difference: AemneNr15 (1 vs. 5)

Revision 52010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Toppvant eller undervant främst i däck ?

 Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm. -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

Revision 42010-03-02 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm.
Line: 13 to 13
  -- PeterFristedt - 02 Feb 2010
Added:
>
>
Jag har provat och experimenterat med bägge varianterna samt toggles både upptill och nedtill i förstaget. dessutom flyttat mastgummin till fram respektive baksida i rufftaket för att få till ett bra riggtrim. Kan inte påstå att jag märkt någon större skillnad (har bra segel Pentex/Mylar, Gransegel). Kommer att återgå denna säsong till att sätta toppvanten i främre fästet. Jag tror det minskar nötningen på spridarna inne vid masten. Jag har Isomat masten.

mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 02 Mar 2010

Revision 32010-02-02 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm. -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010
Added:
>
>
Hej,

Jag kan inte det här men det måste ha marginell betydelse då det är tätt mellan infästningarna i däck. I brochyr från 1980 är topp fram och undre bak, se: http://www.omega34.dyndns.org/twiki/bin/view/Omega34/Omega34Broschyr1980 Verkar ologiskt om det skulle vara omvänt.

-- PeterFristedt - 02 Feb 2010

Revision 22010-02-01 - MagnusafKlint

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Changed:
<
<
>
>
Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm.
 -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

Revision 12010-01-31 - MagnusafKlint

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

-- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback