Vann i roret, hva gjør jeg?

-- TorbjornHolthe - 07 Oct 2009 eg har en Omega 34 hvor jeg ser at det pipler opp litt vann langs rorstammen når det står i sola etter at båten er tatt opp. Tok med roret til Bærum plastservice i Norge som sa at det var vann i alle ror, og at dette derfor ikke var så spesiellt. Det er umulig å få det tett mellom rorblad og rorstamme i følge dem.

Han sa at jeg kunne bore et hull i bunn av roret for å være sikker på at frostsprengning ikke forekommer, men nå har jeg jo hatt båten på land to sesonger på rad uten at det har sprekt opp. Det er noen små sprekker helt øverst på roret, men disse har vært der hele tiden. Hva gjør andre. Noen som har borret dreneringshull nederst? Er redd det fyller seg med enda mer vann neste gang og ødelegger roret innenifra.

-- MikaelAbrahamsson - 01 Mar 2010

På min Omega 34 har jag ej gjort något då rodret ej visat tecken på frostsprängning. På min förra båt borrade jag 2 stycken 10 mm hål underkant. Dessa hål satte jag igen innan sjösättning med Sikaflex. Efter att jag tagit upp båten för vinterförvaring pillade jag loss sikafelxplopparna så att eventuellt vatten kunde rinna ut. Fungerade mycket bra. mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2012-01-12 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback