Balken för mastfoten sviktar. Någon med samma problem ?

Hej ! Min Omega 34s mastfotsbalk sviktar. någon som har ett förslag till lösning ? mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 "Discovery"

-- MikaelAbrahamsson - 08 Jan 2010

Hejsan,

Jag har tyvärr inget svar på din fråga men jag är en ny Omega 34 ägare och undrar hur du upptäckt att balken sviktar? Hur visar sig det?

Vänligen Peter

-- PeterLiljenroth - 17 Jan 2010

Hej,

I min Omega 34:a har i tidigare skede balken förstärkts av anledning jag inte känner till. Det ser ut som att man demonterat balken med ett snitt mot botten samt där den ansluter till kojsidor. Om man skall förstärka balken borde man göra det på insidan med ytterliggare laminering men det kan jag inte se att man gjort. Däremot är det ett rör monterat mellan balken och kölen som tar upp nedåtgående krafter. Rörets diameter uppskattar jag till 100mm.

MVH Peter

-- PeterFristedt - 22 Jan 2010

Jag har inte observerat att balken sviktar. Jag undrar också hur du upptäckt att den sviktar, okulärt eller behövs något verktyg för att se det?

- SvenLoefgren - 28 Jan 20

Hej Igen !

Jag upptäckte sprickor i min balk samt att skjutdörren till toaletten gick trögt. Jag skruvade bort glidskenan till skjutdörren och såg då att huvudskottet, som hade varit skruvat i balken, hade trasats sönder då balken sviktat. Under seglingssäsong fick jag också dra vantskruvarna hårdare och hårdare. När båten stod på land skar jag bort mastbalken slipade gelcoatrent och plastade dit den. Jag bytte också kölbultsbrickor till 1 cm tjocka i rostfritt stål, ställde ett rör i rostfritt på kölen som precis livade med mastfotsfästets underkant ( mastbalkens överkant) röret fixerades vid kölbult och mastfotsfäste. Således hade jag gjort allt rätt, trodde jag. Problemet är att detta gjordes när båten stod på land ! Kölen trycks då upp mot båten istället för att dras ner när den är i vatten. Röret blev därför ca 6-7 mm för kort. Nytt rör tillverkat och jag skall montera det genom att först hissa upp skrovet så kölen hänger fritt. Underkant huvudskott bortfräst där det trasats sönder. Nytt trä skruvat och limmat på plats (lätt jobb som ej syns). Hoppas ni förstår min förklaring så att ni ej gör samma misstag som jag. Kan väl nämna att samtliga kölbalkar frästes rena och omlaminerades med 8 lager. Därefter topcoaterades hela kölsvinet, riktigt grisjobb men känns skönt att ha gjort. Som jag sa bytte jag samtliga kölbrickor och packade om med Thioflex. Den främre brickan, som röret står på är så pass stor att hela röret står på den, annars kan ju röret nöta ner plasten.

-- MikaelAbrahamsson - 28 Feb 2010

Hej,

Jag är ny här på detta forumet, jag äger sedan 1½ år en Omega 34 som heter Sommarvind med segelnummer 172. Jag har konstaterat samma problem med min båt som det Ni beskriver här, jag har gjort en lite annan konstruktion med 4 st rostfria bultar som står på kölen runt om mastfästet och som har långa muttrar så det går att justera och spänna upp mot balken för att förhindra att den sviktar. Skulle det inte hjälpa fullt ut så kanske jag behöver montera tierods. Nästa projekt är att laminera och förstärka själva balken. Jag har en liten fråga vad gäller den bruna topcoaten som finns överallt i botten på båten. Är det någon som vet exakt vilken sorts färg och kulör det är? efter lamineringen vill jag gärna återställa till originalskick för att det inte skall se "hemgjort" ut.

-- HansBoklund - 27 Mar 2010

Hej,

Såg era inlägg kring den sviktande mastbalken i våras. Även på min båt som tillhör den första handupplagda serien hade jag problem med att balken pressades ner mot durken och riggen har sviktat en del vid kraftig undanvind. Orsaken tycks vara ett knä i lådan som håller upp durken och som spruckit på min båt. Jag provade dock en annan lösning. Före påmastning, men med båten i vattnet, fyllde balken med en blandning av plast, glasfiber och talk. Över främre kölbulten ställde jag ett PVC rör så att den fortfarande går att komma åt. En slang förbinder utrymmet under toalettdurken med kölsvinet. Ca 3-5 liten fylldes i omgångar och jag kunde inte märka någon väsentlig uppvämning.

Receptet verkar efter sommarens seglingar fungerat väl och båten kändes mer stum även vid undanvindar över 15ms. Visserligen ökar det vikten men på rätt ställe.

-- ChristerSkoldkvist

Hej Hans,

Din lösning med 4 långa skruvar som går att justera låter fiffigt. Men är det möjligt att justera med masten på plats? Hur kommer man åt skruvarna?

-- SvenLoefgren - 19 Aug 2010

Jag såg att KnudKristianWrist har en lösning på sviktande balk på sina sidor, kika på http://www.wrist.be/Grace/Ide-05.pps

-- SvenLoefgren - 25 Nov 2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2010-11-25 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback