Hur förstärka röstjärnsinfästningarna?

Hej,

Jag köpte Omega 34 nr 32 nu i somras och stötte på Twiki-sidan i samband med det.

Jag tänkte under vintern ge mig två större jobb nämligen att förstärka röstjärnens infästning under däck och byta innertaket.

I taket lutar jag nu åt att sätta upp sk skummad pvc istället för de inklädda masonitskivor som är original.

Men när det gäller att förstärka röstjärnsinfästningarna känner jag mig mer osäker. Förra ägaren har bytt själva byglarna och för att komma åt undertill sågat upp förstärkningarna som sitter där. Jag har i och för sig inte märkt några tydliga problem pga detta men det känns lite tveksamt. Skulle därför vara bra att höra om andra med samma båt gjort nåt åt detta.

Mvh

-- Anders Kassman - 2016-09-16

Hej Anders,

Så här ser röstjärnsinfästningarna ut på min Omega 34 nr 14. Jag vet inte om ursågningarna var från början eller gjorda senare. Har du någon bild på hur det ser ut på din båt?

20171105_160136_webb.jpg

-- Sven Löfgren - 2017-11-05

Det ser likadant ut i min båt. Den tidigare ägaren som ahde haft båten sedan den var ny hade sågat upp de där öppningarna för att byta ut öglorna som kommer upp över däck mot kraftigare varianter. Jag fick med alla gamla medlemsblad från Omega-klubben och i ett av dem är det omskrivet hur det görs. Jag har nu förstärkt det hela genom att ta bort gelcoaten och lägga på en massa lager glasfiber och polyester. Gjorde det förra sommaren och det ser bra ut. Kan försöka fotografera under våren.

Så här ser det ut nu när jag plastat på lite extra för att förstärka. Jag toog bort gelcoaten och slipade ordentligt först och plastade sedan på med ett antal lager polyester och glasfiber. Jag gjorde förstärkningen i våras och detta fotade jag nu så det tycks ju ha hållit bra. Anledningen till att jag gjorde detta var att de hade gröpt ur väl mycket av plasten i förstärkningen för att få in de större muttrarna och den invändiga plåtförstärkningen.

rstjrn.jpg

-- Anders Kassman - 2018-03-28

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 20171105_160136_webb.jpg r1 manage 213.4 K 2017-11-05 - 18:07 SvenLofgren  
JPEGjpg rstjrn.jpg r1 manage 392.1 K 2018-03-28 - 17:42 SvenLofgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2018-03-28 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback