Varning för M.O.B räddningsstege

Nyare segelbåtar med stora akterspeglar och nerfällbara badbryggor verkar tycka att det räcker med en liten räddningsstege gjord av tunna linor och instoppad i ett litet rör på akterspegeln. T.ex. denna modell, av typ Osculati, som säljs av Watski.

stege1.jpg

stege2.jpg

stege3.jpg

stege4.jpg

En 40 fot Elan som vi hyrde i Kroatien hade en sådan, eller likadan, liten stege. En solig dag i en lugn badvik bestämde jag mig för att i badbyxor prova räddningsstegen. Linan gick av på först försöket. Jag väger 80 kilo. Stegen var helt obrukbar efter det. Linorna var ju också så tunna att de inte gick att hålla i dem utan att omedelbart få ont i händerna.

Att försöka rädda sig med denna typ av räddningsstege i ett riktigt nödläge, fullt klädd med seglarställ och stövlar, är dömt att misslyckas. Jag kan inte tycka annat än att detta är FULLSTÄNDIGT OSERIÖST av båtbranchen att installera denna typ av nödutrustning.

-- Sven Löfgren - 2017-05-22

Comments

Det finns en intressant film som visar vad som kan hända om man inte har en räddningsstege, filmen heter Adrift: http://www.imdb.com/title/tt0470055/

-- Sven Löfgren - 2017-05-31

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg stege1.jpg r1 manage 16.7 K 2017-05-31 - 08:11 SvenLofgren  
JPEGjpg stege2.jpg r1 manage 20.1 K 2017-05-31 - 08:11 SvenLofgren  
JPEGjpg stege3.jpg r1 manage 7.0 K 2017-05-31 - 08:11 SvenLofgren  
JPEGjpg stege4.jpg r1 manage 30.6 K 2017-05-31 - 08:11 SvenLofgren  
Topic revision: r1 - 2017-05-31 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback