Gästbok

Innehåll

Gör så här

Klicka i rutan nedan och skriv några rader i webbplatsens gästbok (här ska man alltså inte använda Edit ovan utan skriva direkt i rutan nedan).

Klicka på Add comment när du är färdig.

När Add comment väljs så frågas efter användare och password. Logga in som användare TWikiGuest och password guest om du inte är registrerad. Lägg i så fall till din signatur i texten om du vill ha med din signatur.

Din text läggs in omedelbart efter rutan.

2006

Kul, vilken kanonbild. Mera sånt. TWiki systemet är ett ganska nytt sätt att skriva i webbsidor som kan verka svårt till en början. Men det är lätt när man har provat det ett tag. Sandbox är ett bra ställe att prova. Ett annat sätt är att kika på hur andra har gjort i sidor som redan finns genom att trycka på Raw text nederst på sidan.

-- SvenLoefgren - 06 Jan 2006

Tack för ett utmärkt initiativ. Omega 34 är en underbar båt som förtjänar en levande Webplats. Det är viss inlärning med Twiki systemet men jag gör så gott jag kan. Jag har lagt upp en bild på min båt i galleri SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006

2005

Första testinlägget som visar när gästboken skapades.

-- SvenLoefgren - 10 Dec 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r44 | r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r6 - 2006-03-21 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback