Länkar

Innehåll

Omega34-ägares hemsidor

http://www.tollsoft.com/omega/ - Free
http://hem.passagen.se/linger/Boats/Omega.html - Fröken Fraise
http://www.geocities.com/heimesida/shetland1.html - Inntrykk fra Shetland, Bilder og tekst fra en tur med Omega 34 "Mira".
http://agda.suntuubi.com/?cat=1 - Hönan Agda

Omega34 länkar

http://www.ronhollanddesign.com - Omega 34's designer Ron Holland's webbplats.
http://www.batsidan.com/review/view.php?id=1499 - Omega 34 recensioner på Båtsidan.com.
http://www.omegaklubben.com - Norsk Omega Klubb, Omega 28/30/34/36/42.
http://users.boardnation.com/~omega/index.php - Norsk Omega Klubb, Forum.

Fabrikanter som säljer detaljer till Omega 34

http://www.batskraddarn.se - Båtskräddaren säljer sittbrunnskapell.
http://www.batsystem.se - Båtsystem säljer badplattform.
http://www.svenskakoster.se - Keel-Pro, kölskyddet/krockskydd i gummi på kölens framkant.
http://www.benns.se - Fiolstagspaket.

Andra Omegabåtar

http://omega-28.go.to - Omega28 Förbundet
http://www.omega30.se - Omega30 Klubben
http://www.maringuiden.se/klubbar/;id=42 - Omega36 klubben på Maringuiden.
http://www.omega42.org - Omega42 Sällskapet
http://www.lidkopingsbatsnickeri.se/ - Nytillverkning av Omega42 Classic.

http://www.technoyachts.com/ - TechnoYachts AB, Ulseröd, Lysekil

http://www.omegayachts.com/ - Omega Marine AB, Saltsjöbaden

Båtfakta

http://www.sailguide.se - Svensk webbplats med båtfakta, priser mm för olika båtmodeller, bl.a. Omega XX, köp&sälj.
http://www.udkik.dk - Dansk webbplats med båtfakta, båtägare, bl.a. Omega XX, köp&sälj.

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf omega10.pdf r1 manage 844.8 K 2007-11-30 - 11:53 SvenLoefgren  
PDFpdf omega46.pdf r1 manage 5938.6 K 2007-05-15 - 12:15 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r34 | r22 < r21 < r20 < r19 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r20 - 2007-11-30 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback