Eget peke

Bakgrund

Jag hade gått och funderat på ett peke av olika anledningar såsom fäste för genacker, komma lite närmare klipporna, snyggt osv. Hur än jag letade och luskade kunde jag inte hitta nåt som passade oss...tills en dag när jag strosade på alltid lika bra Erlandssons brygga i Sthlm. När jag gick förbi en hylla låg där en bunt med olika "hajfenor"(öppning i mantåg). efter tio sekunders funderande så låg det en i korgen.

Utförande

Jag sågade av fenan några centimeter och svetsade en platta under som fäste för teak och stabilitet samt endast svetsade dit ett RF- rör som snestag. Köpte tre små beslag på nätet för fäste mot skrovet, Mitt "misstag" var att jag slarvmåttade staget och vid monteringen av beslaget som hamnade under ankarboxen så visade det sig att det behövdes väldigt långa armar.

Resultat

Enligt mitt tycke så ser peket mkt bra ut och är stabilt att gå på, en annan effekt är att stävstegen inte behöver användas ofta. genackerfästet syns inte på bild men är en tamp med en ögla i. Kostnaden för detta miniprojekt hamnade på 598 kr inkl teak och det känns kanonbra.

vh Mats Sjöqvist

  • Skrgrdensommaren2011089.JPG:
    Skrgrdensommaren2011089.JPG

  • Skrgrdensommaren2011088.JPG:
    Skrgrdensommaren2011088.JPG

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGJPG Skrgrdensommaren2011088.JPG r1 manage 2160.6 K 2012-01-10 - 19:38 SvenLoefgren  
JPEGJPG Skrgrdensommaren2011089.JPG r1 manage 2248.5 K 2012-01-10 - 19:37 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-01-11 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback