Tågtabellen

http://www.robship.se kan man lista rekommenderade längder och tjocklekar på tågvirke för olika båttyper. För Omega 34 blir det följande lista:

Lina Längd Tjocklek
Storfall 32,0 m 10mm
Fock/Genuafall 29,5 m 10mm
Spinnakerfall 29,8 m 10mm
Gajar 22,7 m 12mm
Fockskot 8,2 m 12mm
Genuaskot 10,3 m 12mm
Storskot 36,1 m 12mm
Rev 1 10,9 m 10mm
Rev 2 13,1 m 10mm
Cunningham 12,8 m 10mm
Kick 8,7 m 10mm
Uthal 8,7 m 10mm

http://www.poly.se (Polyropes) kan man lista rekommenderade längder och tjocklekar på tågvirke för olika båttyper. För Omega 34 blir det följande lista:

Lina Längd Tjocklek
Storfall 32,0 m 8mm
Fock/Genuafall 26 m 8mm
Spinnakerfall 32 m 8mm
Gajar 23 m 10mm
Fockskot 5 m 10mm
Genuaskot 10 m 10mm
Storskot 26 m 10mm
Rev 1 11 m 8mm
Rev 2 13 m 8mm
Cunningham 4 m 8mm
Kick 9 m 8mm
Uthal 9 m 8mm

-- SvenLoefgren - 02 Sep 2006

Topic revision: r1 - 2006-09-02 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback