Difference: TipsNr9 (1 vs. 5)

Revision 52007-03-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Line: 50 to 50
 

Montering

Changed:
<
<
Hålet till bordgenomföringen för diskavloppet gjordes större för den nya bordgenomföringen med integrerad kylslinga. Bordgenomföringen sattes dit. Den färdiga kylboxen lyftes på plats. Två fötter till ena sidan av kylboxen, mot skottet, gjordes med hjälp av rostfria bultar. Boxen skruvades fast i skottet på ena sidan och en tvärslå i trä på andra sidan stagade fast både box och skott. Kylaggregatet monterades. Kylkopplingarna sattes ihop och fixerades på en skiva.
>
>
Hålet till bordgenomföringen för diskavloppet gjordes större för den nya bordgenomföringen med integrerad kylslinga. Bordgenomföringen sattes dit. Den färdiga kylboxen lyftes på plats. Två fötter till ena sidan av kylboxen, mot skottet, gjordes med hjälp av rostfria bultar. Bultarna gjorde att lådans höjd kunde finjusteras innan den skruvades fast. Boxen skruvades fast i skottet på ena sidan och en tvärslå i trä på andra sidan stagade fast både box och skott. Kylaggregatet monterades. Kylkopplingarna sattes ihop och fixerades på en skiva.
  PICT1011.jpg PICT1012.jpg

Revision 42006-12-12 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Line: 41 to 41
  PICT0360.jpg
Changed:
<
<

Bygge av kylbox

>
>

Kylbox

  Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering (det blåa på bilden är en skyddsfilm). Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan ska ta upp tyngden av alla matvaror och som kan bli ganska stor. Lådan gjorde också att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).

Revision 32006-12-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Line: 43 to 43
 

Bygge av kylbox

Changed:
<
<
Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan gjorde att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).
>
>
Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering (det blåa på bilden är en skyddsfilm). Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan ska ta upp tyngden av alla matvaror och som kan bli ganska stor. Lådan gjorde också att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).
  PICT0362.jpg PICT0364.jpg
Line: 57 to 57
 

Resultat

Changed:
<
<
Pentryskivan och locket till kylen gjordes av furuplywood med vitt laminat (1 mm) pålimmat. Pentryskivan sätts fast med skruvar från sidan och tre stycken excenterlås (reglerbara haspar) på mitten under skivan (se bild under Montering) används för att spänna ned pentryskivan mot kylboxen.Kylan i kylboxen hamnade på 4-8 grader Celcius beroende på var i boxen man mätte och hur mycket matvaror som fanns i boxen.
>
>
Pentryskivan och locket till kylen gjordes av furuplywood med vitt laminat (1 mm) pålimmat. Pentryskivan sätts fast med skruvar från sidan och tre stycken excenterlås (reglerbara haspar) på mitten under skivan (se bild under Montering) används för att spänna ned pentryskivan mot kylboxen.Kylan i kylboxen hamnade på 4-8 grader Celcius beroende på var i boxen man mätte och hur mycket matvaror som fanns i boxen. Elförbrukningen märks knappt numera.
  PICT0293.jpg PICT0297.jpg

Revision 22006-12-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Deleted:
<
<
ARBETE PÅGÅR, SIDAN ÄR INTE KLAR smile
 Innehåll
Line: 17 to 15
 
  • bränslegivaren fungerade inte
Changed:
<
<
  • pentryskivan hade sett bättre dagar
>
>
  • pentryskivan var sliten och hade sett bättre dagar
 
  • pentryskivan gick inte att lossa för att komma åt saker inunder utan att förstöra den
Changed:
<
<
Att kylen drog mycket el berodde nog på flera saker, t.ex. dålig isolering av kylboxen i stål, gammalt kylaggregat, dålig ventilation av kylaggregatet som var luftkyld med fläkt och dessutom värmdes utrymmet upp av varmt diesel i bränsletanken (när motorn gick). Boxen var också gjord av stål och ett tunt stållock som jag tror värmdes upp en del av solljus som träffade pentryt.
>
>
Att kylen drog mycket el berodde nog på flera saker, t.ex. dålig isolering av kylboxen i stål, gammalt kylaggregat, dålig ventilation av kylaggregatet som var luftkyld med fläkt och dessutom värmdes utrymmet upp av varmt diesel i bränsletanken (när motorn gick). Boxen var gjord av stål och ett tunt stållock som jag tror värmdes upp en del av solljus som träffade pentryt.
  Här är några bilder från bygget av den nya kylboxen.
Changed:
<
<
Jag bytte kylaggregat till ett Isotherm 3251 SP ASU. Kylaggregatet består av kompressor, elektronikbox, manöverpanel, kylmagasin som man monterar i kylboxen och en unik bordgenomföring med integrerad kylslinga ger låg strömförbrukning genom "självpumpande" verkan och vattenkylning i diskavloppet.
>
>
Jag bytte kylaggregat till ett Isotherm 3251 SP ASU. Kylaggregatet består av kompressor, elektronikbox, manöverpanel, kylmagasin som man monterar i kylboxen och en unik bordgenomföring med integrerad kylslinga som ger låg strömförbrukning genom "självpumpande" verkan och vattenkylning i diskavloppet.
  Jag passade också på att fixa bränslegivaren och göra en ny pentryskiva som man kan demontera utan att förstöra den när man vill komma åt något under skivan.
Line: 39 to 37
 

Pappmodell

Changed:
<
<
Jag gjorde en pappmodell eftersom jag ville utnyttja utrymmet så bra som möjligt och vara säker på att lådan som jag tänkte bygga skulle gå ner i utrymmet.
>
>
En pappmodell gjordes eftersom inget är rakt i en båt och jag ville utnyttja utrymmet så bra som möjligt och vara säker på att lådan som jag tänkte bygga skulle gå ner i utrymmet. Jag fick ändra pappmodellen några gånger innan jag blev nöjd.
  PICT0360.jpg

Bygge av kylbox

Changed:
<
<
Jag byggde kylboxen med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. Jag byggde en låda i furuskiva som ytterhölje till sandwichisoleringen. Att göra lådan gjorde att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackade jag.
>
>
Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan gjorde att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).
  PICT0362.jpg PICT0364.jpg

Montering

Added:
>
>
Hålet till bordgenomföringen för diskavloppet gjordes större för den nya bordgenomföringen med integrerad kylslinga. Bordgenomföringen sattes dit. Den färdiga kylboxen lyftes på plats. Två fötter till ena sidan av kylboxen, mot skottet, gjordes med hjälp av rostfria bultar. Boxen skruvades fast i skottet på ena sidan och en tvärslå i trä på andra sidan stagade fast både box och skott. Kylaggregatet monterades. Kylkopplingarna sattes ihop och fixerades på en skiva.
 PICT1011.jpg PICT1012.jpg

Resultat

Added:
>
>
Pentryskivan och locket till kylen gjordes av furuplywood med vitt laminat (1 mm) pålimmat. Pentryskivan sätts fast med skruvar från sidan och tre stycken excenterlås (reglerbara haspar) på mitten under skivan (se bild under Montering) används för att spänna ned pentryskivan mot kylboxen.Kylan i kylboxen hamnade på 4-8 grader Celcius beroende på var i boxen man mätte och hur mycket matvaror som fanns i boxen.
 PICT0293.jpg PICT0297.jpg

Revision 12006-12-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

ARBETE PÅGÅR, SIDAN ÄR INTE KLAR smile

Innehåll

Problem

I mitt pentry finns kylbox, kylaggregat, bränsletank med diesel, startbatteri och delar av elsystemet. En del problem började hopa sig i pentryt:

  • kylen drog mycket el

  • kylboxen var djup och smal och en mellanvägg mot kylmagasinet saknades som gjorde att matvaror som kom i kontakt med kylmagasinet frystes

  • bränslegivaren fungerade inte

  • pentryskivan hade sett bättre dagar

  • pentryskivan gick inte att lossa för att komma åt saker inunder utan att förstöra den

Att kylen drog mycket el berodde nog på flera saker, t.ex. dålig isolering av kylboxen i stål, gammalt kylaggregat, dålig ventilation av kylaggregatet som var luftkyld med fläkt och dessutom värmdes utrymmet upp av varmt diesel i bränsletanken (när motorn gick). Boxen var också gjord av stål och ett tunt stållock som jag tror värmdes upp en del av solljus som träffade pentryt.

Här är några bilder från bygget av den nya kylboxen.

Jag bytte kylaggregat till ett Isotherm 3251 SP ASU. Kylaggregatet består av kompressor, elektronikbox, manöverpanel, kylmagasin som man monterar i kylboxen och en unik bordgenomföring med integrerad kylslinga ger låg strömförbrukning genom "självpumpande" verkan och vattenkylning i diskavloppet.

Jag passade också på att fixa bränslegivaren och göra en ny pentryskiva som man kan demontera utan att förstöra den när man vill komma åt något under skivan.

Rivning

Jag började med att riva bort det som skulle bort, gamla kylboxen och pentryskivan. Även skåpet innanför kylen måste göras om eftersom jag ville göra en ny box med större öppning och få in kylmagasinet i boxen under skåpet.

PICT0365.jpg PICT0367.jpg PICT0327.jpg

Pappmodell

Jag gjorde en pappmodell eftersom jag ville utnyttja utrymmet så bra som möjligt och vara säker på att lådan som jag tänkte bygga skulle gå ner i utrymmet.

PICT0360.jpg

Bygge av kylbox

Jag byggde kylboxen med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. Jag byggde en låda i furuskiva som ytterhölje till sandwichisoleringen. Att göra lådan gjorde att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackade jag.

PICT0362.jpg PICT0364.jpg

Montering

PICT1011.jpg PICT1012.jpg

Resultat

PICT0293.jpg PICT0297.jpg

-- SvenLoefgren - 09 Dec 2006

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664609" name="PICT0293.jpg" path="PICT0293.jpg" size="17592" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664632" name="PICT0297.jpg" path="PICT0297.jpg" size="11098" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664647" name="PICT0327.jpg" path="PICT0327.jpg" size="18253" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664720" name="PICT0360.jpg" path="PICT0360.jpg" size="13622" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664741" name="PICT0362.jpg" path="PICT0362.jpg" size="14634" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664768" name="PICT0364.jpg" path="PICT0364.jpg" size="11393" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664789" name="PICT0365.jpg" path="PICT0365.jpg" size="15500" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664806" name="PICT0367.jpg" path="PICT0367.jpg" size="15112" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664822" name="PICT1011.jpg" path="PICT1011.jpg" size="14379" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165664842" name="PICT1012.jpg" path="PICT1012.jpg" size="20342" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback