Ny kylbox

Innehåll

Problem

I mitt pentry finns kylbox, kylaggregat, bränsletank med diesel, startbatteri och delar av elsystemet. En del problem började hopa sig i pentryt:

  • kylen drog mycket el

  • kylboxen var djup och smal och en mellanvägg mot kylmagasinet saknades som gjorde att matvaror som kom i kontakt med kylmagasinet frystes

  • bränslegivaren fungerade inte

  • pentryskivan var sliten och hade sett bättre dagar

  • pentryskivan gick inte att lossa för att komma åt saker inunder utan att förstöra den

Att kylen drog mycket el berodde nog på flera saker, t.ex. dålig isolering av kylboxen i stål, gammalt kylaggregat, dålig ventilation av kylaggregatet som var luftkyld med fläkt och dessutom värmdes utrymmet upp av varmt diesel i bränsletanken (när motorn gick). Boxen var gjord av stål och ett tunt stållock som jag tror värmdes upp en del av solljus som träffade pentryt.

Här är några bilder från bygget av den nya kylboxen.

Jag bytte kylaggregat till ett Isotherm 3251 SP ASU. Kylaggregatet består av kompressor, elektronikbox, manöverpanel, kylmagasin som man monterar i kylboxen och en unik bordgenomföring med integrerad kylslinga som ger låg strömförbrukning genom "självpumpande" verkan och vattenkylning i diskavloppet.

Jag passade också på att fixa bränslegivaren och göra en ny pentryskiva som man kan demontera utan att förstöra den när man vill komma åt något under skivan.

Rivning

Jag började med att riva bort det som skulle bort, gamla kylboxen och pentryskivan. Även skåpet innanför kylen måste göras om eftersom jag ville göra en ny box med större öppning och få in kylmagasinet i boxen under skåpet.

PICT0365.jpg PICT0367.jpg PICT0327.jpg

Pappmodell

En pappmodell gjordes eftersom inget är rakt i en båt och jag ville utnyttja utrymmet så bra som möjligt och vara säker på att lådan som jag tänkte bygga skulle gå ner i utrymmet. Jag fick ändra pappmodellen några gånger innan jag blev nöjd.

PICT0360.jpg

Kylbox

Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering (det blåa på bilden är en skyddsfilm). Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan ska ta upp tyngden av alla matvaror och som kan bli ganska stor. Lådan gjorde också att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).

PICT0362.jpg PICT0364.jpg

Montering

Hålet till bordgenomföringen för diskavloppet gjordes större för den nya bordgenomföringen med integrerad kylslinga. Bordgenomföringen sattes dit. Den färdiga kylboxen lyftes på plats. Två fötter till ena sidan av kylboxen, mot skottet, gjordes med hjälp av rostfria bultar. Bultarna gjorde att lådans höjd kunde finjusteras innan den skruvades fast. Boxen skruvades fast i skottet på ena sidan och en tvärslå i trä på andra sidan stagade fast både box och skott. Kylaggregatet monterades. Kylkopplingarna sattes ihop och fixerades på en skiva.

PICT1011.jpg PICT1012.jpg

Resultat

Pentryskivan och locket till kylen gjordes av furuplywood med vitt laminat (1 mm) pålimmat. Pentryskivan sätts fast med skruvar från sidan och tre stycken excenterlås (reglerbara haspar) på mitten under skivan (se bild under Montering) används för att spänna ned pentryskivan mot kylboxen.Kylan i kylboxen hamnade på 4-8 grader Celcius beroende på var i boxen man mätte och hur mycket matvaror som fanns i boxen. Elförbrukningen märks knappt numera.

PICT0293.jpg PICT0297.jpg

-- SvenLoefgren - 09 Dec 2006

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg PICT0293.jpg r1 manage 17.2 K 2006-12-09 - 11:43 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0297.jpg r1 manage 10.8 K 2006-12-09 - 11:43 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0327.jpg r1 manage 17.8 K 2006-12-09 - 11:44 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0360.jpg r1 manage 13.3 K 2006-12-09 - 11:45 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0362.jpg r1 manage 14.3 K 2006-12-09 - 11:45 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0364.jpg r1 manage 11.1 K 2006-12-09 - 11:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0365.jpg r1 manage 15.1 K 2006-12-09 - 11:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0367.jpg r1 manage 14.8 K 2006-12-09 - 11:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT1011.jpg r1 manage 14.0 K 2006-12-09 - 11:47 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT1012.jpg r1 manage 19.9 K 2006-12-09 - 11:47 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2007-03-22 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback