Bruna fläckar ovanför vattenlinjen

Min båt har fått ganska kraftiga bruna fläckar ovanför vattenlinjen, se bilden nedan. Jag tror att det är smutsigt vatten i kombination med sol orsakar fläckarna.

brown_marks_webb.jpg

Jag har behandlat fläckarna med Y-10 som ganska effektivt tar bort fläckarna, eller närmare bestämt bleker fläckarna. De kommer dock tillbaka ganska snabbt.

Jag har också provat att rubba bort fläckarna med Autosol. Det går ganska bra.

Är det någon som känner till något annat sätt att ta bort sådana här fläckar?

-- SvenLoefgren - 06 May 2005

Hej Sven och tack för ett utmärkt initiativ !!

Vid mycket svåra fläckar har jag först vattenslipat med 1600 papper för att sedan rubba och polera. Jag använder då autosmarts produkt "take off" tillsammams med långsamtgående polermaskin och skumgummihätta. Masinen är av märke Flex och rotationshastigheten kan ställas lågt (ca 1000 v/min. Båten blir som ny. Sedan vaxar jag med UV resistent vax, även här autosmarts produkt "Platinum". UV skyddet och glansen håller två säsonger.Grejorna är dyra men dryga och det är definitivt värt pengarna. Jag har renoverat två båtar innan min Omega 34 så jag har provat det mesta.

Vill du bara ta fläckar kan du prova med oxalsyra, finns på apoteket.

mvh Omega 34 SWE 184 "Discovery"

-- MikaelAbrahamsson - 01 Jun 2005

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg brown_marks_webb.jpg r1 manage 3.6 K 2005-05-12 - 05:52 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2005-06-01 - MikaelAbrahamsson
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback