Webbplatsen är uppgraderad

Efter snart 11 år var det dags att modernisera webbplatsen lite grand.

hw-upgrade.jpg

Nyare PC som är snabbare, har större disk och drar mindre effekt.

lubuntu125x50.png ubuntu_upgrade.pnglinux-kernel-icon-tux.png

Slackware är bytt mot lubuntu som är Ubuntu med ett enklare desktop för lite äldre PC. Ubuntu gör det enklare att kontinuerligt uppgradera systemet.

twiki-upgrade.png

Twiki är uppgraderat från version TWiki - 04 sep 2004 till TWiki-6.0.2 2015.

Nya versionen av TWiki innehåller två editorer för att skriva i sidorna, den gamla editorn (Raw Edit) och en ny editor (Edit). Den nya editorn (Edit) är en VYSIWYG-editor (What You See Is What You Get) och gör det enklare att skriva i sidorna, mer likt en vanlig editor.

Fortfarande går det inte att ha svenska tecknen åäöÅÄÖ i WikiWord, som bildar länkar till sidorna. Tidigare så skapades en ny sida på följande sätt:

[[SaeljannonsNr25][2005-10-04 Fock säljes]]

Den vänstra parantesen innehåller WikiWord och kan inte ha svenska tecken. Den högra parantesen innehåller texten som syns i länken och kan innehålla svenska tecken. Resultatet blev:

2005-10-04 Fock säljes

Det sättet fungerar fortfarande, men för att göra det lättare att använda den nya editorn (Edit) så har paranteserna tagits bort så att WikiWord syns istället och resultatet blir:

SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes

Paranteserna behöver då inte användas längre. Fortsätt med löpnummer för att skapa nya tips, forum ämnen, köpannonser eller säljannonser så blir det enklare att skapa nya sidor (WikiWord). Den högra delen används förslagsvis som rubrik på den nya sidan.

Hoppas ni gillar uppgraderingen / Webmaster

-- Sven Loefgren - 2016-02-28

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg hw-upgrade.jpg r1 manage 48.5 K 2016-02-28 - 17:13 SvenLoefgren  
PNGpng linux-kernel-icon-tux.png r1 manage 8.4 K 2016-02-28 - 17:14 SvenLoefgren  
PNGpng lubuntu125x50.png r1 manage 7.5 K 2016-02-28 - 17:14 SvenLoefgren  
PNGpng twiki-upgrade.png r1 manage 8.3 K 2016-02-28 - 17:15 SvenLoefgren  
PNGpng ubuntu_upgrade.png r1 manage 177.9 K 2016-02-28 - 17:16 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2016-02-28 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback