Den befintliga ruffluckan var krackelerad och sprucken så det var dags för ett ansiktslyft.

Innehåll

Renovering av teak

Eftersom jag hade däcksribb över från renoveringen av sittbrunnen limmades ämnen till de övre styrlisterna ihop med epoxi och microbalonger. I styrlisterna fälldes teflonlister in som luckan glider på för att minska friktionen. Ytbehandling med epoxi och tvåkomponentslack.

Tillverkning av form

Form till den välvda luckan tillverkades av MDF-board. Den ligger i vedboden för framtida uppvärmning, men om det är någon som vill ha den är det bara att maila mig.

Bearbetning av akrylglas

Akrylglas kan bearbetas med fintandad figursåg och bandslip. För att erhålla en välvd lucka, krävs att man ställer in akrylglaset vilande på en form i ugn med en temperatur av 170grC. Avsvalningen måste ske långsamt för att undvika formändring. Bomullstyg kan läggas på formen för att undvika märken i glaset. Jag tog formen till Gösta på Fermplast som bakade den vävda luckan.

Leverantörer

Fermplast AB (Gösta som är mycket hjälpsam) (http://www.fermplast.se/)

  • 10mm Akrylplast färgad (tror benämningen är brun trots att den ser svart ut)

Jan O. Mattsson Indistriuella plaster (http://www.janomattsson.se)

  • Teflonlister

Sea Sea (http://www.seasea.se)

  • Lås

Bilder

Renovering av teak runt nedgångsluckan:
Renovering av teak runt nedgångsluckan

Översida av form:
Översida av form

Undersida av form:
Undersida av form

Nya luckor på plats inifrån och ut:
Nya luckor på plats inifrån och ut

Utifrån:
Utifrån

-- PeterFristedt - 24 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg formover.jpg r1 manage 64.4 K 2008-08-24 - 22:17 PeterFristedt Översida av form
JPEGjpg formunder.jpg r1 manage 55.2 K 2008-08-24 - 22:18 PeterFristedt Undersida av form
JPEGjpg inneochut.jpg r1 manage 33.8 K 2008-08-24 - 22:18 PeterFristedt Nya luckor på plats inifrån och ut
JPEGjpg renoveringvirke.jpg r1 manage 51.2 K 2008-08-24 - 22:17 PeterFristedt Renovering av teak runt nedgångsluckan
JPEGjpg ute.jpg r1 manage 51.3 K 2008-08-24 - 22:19 PeterFristedt Utifrån
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2008-09-19 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback