Var sätta skena till 110% och utväxling på akterstagssträckare?

Jag har beställt ett nytt kryssställ med110%are till min 34a. Mitt problem är att jag inte har ngn skena och inga 34or med liknande segel i närheten. har ni tips var skenan ska börja etc eller allra helst en bild på arangemanget. Har ni skenan på rufftaket eller blir vinkeln ok nere på däck?

Vidare funderar jag på en riktig akterstagssträckare, alla fem 34or jag har omkring mig har kalle ankagrejor där bak(4/1) men jag funderar på hanfot två ggr och 6/1 mm för att få kraft! vad tycks? om detta?

Slutligen har jag som sagt köpt 110% are och stor i bra material, jag tyckte att båten inte var nåt kul med självslående, liksom inge tryck....förutom då jag en kväll drog upp 36 kvadrataren ur påsen, snacka om att det blev kul att segla..(ungarna var inte med!). tror ni att båten blir roligare/kvickare med 110 jnf med självslående eller är jag ute och cyklar?

VH Mats Sjöqvist

-- via mail till webmaster SvenLoefgren - 03 Nov 2009

Till akterstaget har jag själv har jag satt dit dubbel kaskad och sedan 4/1 utväxling för fin-trimm. Eftersom min Omega 34 bara är tender båt och jag tävlar med andra båtar tycker jag det räcker bra. Annars hade jag nog velat ha dubbel kommando med trimmet lett in i sittbrunnen för att kunna justera det enklare.

Din segelmakare borde veta vart du skall sätta skenan (om inte så är det inte någon bra segelmakare). Ditt segel är ju designat efter att ha skotpunkten en specifik plats. Dvs skenas placering i sidled är viktigare än vinkeln eftersom den vinkeln kan justeras genom att placera skenan rätt i längsled. Kontakta din segelmakare och fråga efter den punkten de har designat seglet, bara ett par centimeters skillnad kan göra väldigt mycket.

Spontant känns det som att skenan för en 110% borde sitta på rufftaket och skenan för en genua på nere på däck, frågan är mer EXAKT vart den skall sitta. Hade du haft befintlig skena hade ju seglet designats efter den skotpunkten...

Självklart borde båten bli roligare med en 110% i rätt vindförhållanden än med den självslående. För mig på denna båt är det vikigare att kunna hantera allt enkelt inklusive kryss av en person eftersom vi har småbarn som tar väldigt mycket uppmärksamhet ibland. Därför har jag beställt en ny självslående fock och rulle i år…

MVH Jonas

Se tips Skotskena till 110% fock.

VH Mats Sjöqvist

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2012-01-10 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback