Muttern överst på hjärtstocken

Vi är sedan i höstas ägare av en Omega 34:a och till min glädje hittade jag detta forum och behöver er hjälp.

Jag har ett problem med muttern, eller vad man ska kalla det, överst på hjärtstocken, direkt under infästningen av rorkulten. Min mutter/bussning är gjord av brons eller mässing vilken avsöndrar svart sörja när det regnar eller man tvättar båten. Denna sörja fastnar på däcket och på akterspegeln och är oerhört svår att få bort, man måste ta autosol eller liknande.

Har ni liknande problem? Hur ser er infästning ut, vad är den gjord av?

Tacksam för svar.

-- JensHannemann - 28 Feb 2010

Jag har bytt både övre och nedre roderlager till nya i sk. lagerbrons. För att undvika att "muttern" som du kallar den låg med hela rodrets tyngd på övre roderlagret och nötte så gjorde jag själv en "glidbricka" av plastmaterialet delrin vilket är dyrt att köpa. Billigare och bättre har jag sedemera kommit på är att göra brickan av en vanlig plastskärbräda. Bara att såga, borra och slipa sen slipper du den svarta sörjan.

Mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 01 Mar 2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2010-03-08 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback