Tie-Rods, någon som har monterat?

Hej igen ! Jag har börjat fundera lite på om det är verkligen är min mastfotsbalk som sviktat trots de åtgärder jag vidatgit (se tidigare inlägg). Min båt saknar Tie-Rods, dvs. fästen mellan däcksring och mast som är till för att hålla ner rufftaket. När jag i höstas upptäckte att huvudskottets infästning hade trasats sönder i underkant så var det efter en stormby som slog omkull båten så att vatten forsade in i sittbrunn !! Jag hade då bottenrevad stor. Belastningen på däcksringen måste ha varit enorm då samtliga fall, trimlinor samt rev är dragna till sittbrunnen. Jag undrar därför om någon har monterat Tie-Rods på sin båt ? Jag har nyss beställt ett Tie-Rod set från Benns för 630 kr. Vet ej om det passar, någon som vet ?. Hur som helst återkommer jag med rapport.

Tacksam för svar/kommentar

Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 01 Mar 2010

Jag märkte att när man sätter an riggen så går ruffluckan trögare och det går inte att ta bort luckan helt. Det beror nog på att taket reser sig. Jag ville också försöka behålla spänningen i riggen vid hög sjö då jag tyckte att förstagsspänningen minskade och riggen verkade lealös. Jag satte därför dit Tie-Rod från Benns. Hakarna passade bra på däcksringen (Isomat-rigg). Men gängorna på bulten som går genom masten hamnade precis på hålet genom masten. Eftersom jag inte ville att gängorna på bulten ska ligga och göra hålet större så köpte jag ett rostfritt rör (16 mm ytterdiameter, tror jag att det var) från en mekanisk verkstad. Röret gjorde jag lika långt som masten är bred och så trädde jag bulten genom röret. Taket reser sig inte lika mycket som tidigare när jag sätter an riggen och ruffluckan kan nu tas bort helt. Om det har så stor betydelse för riggspänningen vet jag inte, jag använder numera backstag vid lite hårdare vind och större vågor, vilket ger mycket bra förstagsspänning och allmänt stabilare rigg.

-- SvenLoefgren - 08 Mar 2010

Hej,

Här kommer ytterligare ett förslag på lösning för att förhindra att revlinorna lyfter taket. Jag borrade ett hål genom taket i bakkant på den rostfria ringen runt masten. Genom hålet går en bult som håller en ring på insidan av taket. Därifrån har jag via en vantskruv fäst en wire direkt nere i mastfoten.

Detta tillsammans med att jag fyllt lådan under mastfoten (se tidigare inlägg) upplever jag gjort båten stummare. Generellt drar jag även akterstag och kick hårt vid stark undanvind.

Funderar på om fiolspridare kan vara ett lösning för att hålla förstagsspänningen bättre. Någon som provat?

Christer Sköldkvist, Omega 34 SWE 1 Vargtass

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2010-07-31 - ChristerSkoldkvist
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback