Montering av midskeppsknapar

Article text.

-- Jonas Edholm - 2016-08-05

Hej

Hoppas någon har lite tips. Tänkte montera midskeppsknapar (samma som i tips nr 1). På min båt från 1983 har jag ett fint innertak ovan hyllorna vilket gör att jag inte kommer komma åt rufftaket ute vid skrovsidorna utan att demontera taket. Innertaket är ju en fin och väldigt lång plywoodskiva som går får hela vägen under rufftaket ovan hyllorna vid skovsidorna i salongen.

Är det någon som har erfarenhet av att demontera dem och hur svårt det var att göra det utan att skada dem?

Tack på förhand
Jonas, SWE-168

Comments

Hej Jonas!

Jag är väldigt nöjd men mina extra midskeppsknapar (tips nr 1) och jag använder dem både på bryggan där jag ligger och för spring ute i skärgården. Jag satte mina knapar precis bakom skotten i ruffen, dvs ovanför köket och ovanför nav-bordet. Där är takskivorna kortare och enklare att lossa. Jag satte dom där också för att det passade bommarna på bryggan där jag ligger.

Takskivorna i min båt är också långa men går bra att lossa. Man får först ta loss listerna på sidorna som håller upp skivorna. Jag antar att det ser lite olika ut på olika båtar.

Mvh Sven Löfgren

-- Sven Löfgren - 2016-08-06

Efter lite trixande gick det att få ut innertaket ovan hyllorna när man tog bort listerna. Tack för tippset. Känns alltid trist att borra ut pluggar för att ta ut skruven bara... /Jonas

-- Jonas Edholm - 2016-08-22

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2016-08-23 - JonasEdh
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback