Difference: Omega34Tips (30 vs. 31)

Revision 312016-02-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Tips

Changed:
<
<
<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till ett nytt tips på följande sätt:> <!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega löpnumret i länknamnet.> <!- 4. Sätt datum och lämplig text.>
>
>
<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till ett nytt tips på följande sätt:> <!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega löpnumret i länknamnet.> <!- 4. Sätt datum och lämplig text.>

TipsNr23 - 2015-12-23 - Refit of an Omega 34

TipsNr22 - 2014-09-11 - OpenCPN i PC och mobil

 
Deleted:
<
<
2015-12-23 - Refit of an Omega 34
2014-09-11 - OpenCPN i PC och mobil
 2014-07-28 - Nya mantåg
2014-01-29 - Teakbänksats
2013-09-15 - Skåp och LED-belysning i akterruff
Line: 26 to 28
 2006-12-09 - Ny kylbox.
2006-09-03 - Tågtabellen.
2006-05-02 - Masttyper.
Changed:
<
<
<!- [[TipsNr6][2005-12-14 - Båtnytts artiklar NYBÖRJARSKOLA och FORTSÄTTNINGSSKOLA.]] > <!- [[TipsNr5][2005-12-14 - Vi Båtägares artiklar om VÅRRUSTNING och MOTORSKOLAN.]] >
>
>
<!- ! 2005-12-14 - Båtnytts artiklar NYBÖRJARSKOLA och FORTSÄTTNINGSSKOLA. > <!- ! 2005-12-14 - Vi Båtägares artiklar om VÅRRUSTNING och MOTORSKOLAN. >
 2005-11-10 - Nytt elsystem.
2005-09-23 - Trimma med telltales.
2005-05-13 - För Segel nr 1 (roderoptimering, bussningar till hjärtstocken, polardiagram).
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback