Ta ut tank

Vill montera kran i botten för tömning av skräp och göra hål på ovansidan för montering av renslucka. Hur får man ut tanken och har någon gjorta samma sak. Undrar Magnus

-- MagnusafKlint - 16 Feb 2013

Hej Magnus, Jag la in din fråga i ett eget ämne (denna sida).

Jag antar att det är dieseltanken du menar. På min båt sitter den i köksskåpet. Jag gjorde min köksskiva löstagbar för att komma åt tanken och annat under skivan. Läs mer här: 2006-12-09 - Ny kylbox.

-- SvenLoefgren - 18 Feb 2013

Hej Min tank ligger i botten av SB stuvfack i sittbrunnen. Men den kan ses från insidan bakom panel från "akterruffen". Jag antar att jag blir tvungen att såga upp där. Med dagens diesel ser jag behov av att kunna tömma från botten vår och höst samt komma in genom ett hål från ovansidan. Hittills har jag använt en smal länspump genom hålet för nivåavkännaren som är ett pyssel att montera varje gång. PS tack! för teknikhjälpen men ämnet DS

-- MagnusafKlint - 19 Feb 2013

Jag tömmer tanken varje höst med en oljebytarpump som använder vakuum för att suga ur dieseln genom påfyllningshålet. Lite långsamt kanske om tanken är full, men funkar bra. Några pumptag, sedan suger pumpen själv en bra stund.

-- SvenLoefgren - 22 Feb 2013

Jag tog ut min tank för några år sedan. Min tank satt också i styrbordsstuvfack i sittbrunnen. Det var ganska enkelt. Allt jag behövde göra var att lyfta bort några bort botten av stuvfacket som var en teakplywood planka som låg ovanpå tanken. Sedan var det bara att lossa slangarna och lyfta ur tanken. Själva tanken eller teakplywooden satt inte fast på något sätt. Självklart hade jag tömt tanken innan med en oljebytarpump. Min båt är från 1983 om det spelar någon roll.

/Jonas Edholm, SWE-168

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2013-04-02 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback