Byta motor

Här kommer en beskrivning med bilder som redovisar utbyte av en Yanmar 2GM från 1983 till en Yanmar 3YM30 som genomfördes våren 2008.

Innehåll

Motorbyte eller ej

I och med att jag sålde min förra båt som var en Accent 26:a och att jag köpte Omega 34:an var det dags att bestämma sig för uppfräschning av den befintliga Yanmar 2GM på 18hk eller om ny motor skulle installeras i båten.

Jag hade under förberedelse för båtköpet fått det berättat för mig att Omega 34:an med befintlig motor är något vek i motsjö samt att backverkan är dålig med den tvåbladiga propellern. Jag hade även som önskemål att motorn skulle vara bestyckad med en rejäl generator eftersom jag skulle modernisera elsystemet med utformning enligt ”Skyllermarks-modellen” med skiljerelä och en förbrukningsbank på 300Ah.

Jag har tidigare försökt med generatorbyte på en encylindrig Yanmar YSB8 (8hk) som innan bytet hade en generator på 30A till en generator på 60A som fick till följd att generatorn ”lastade ner” motorn så mycket på låga varvtal att så stora vibrationer uppstod att generatorn vibrerade sönder.

Den befintliga motorn var 25 år gammal och hade säkert fungerat i många år till, men eftersom jag har för avsikt att behålla Omega 34:an i många år och att jag även ville ha en motor som man kan lita på var bytet givet.

Val av motorfabrikat och storlek

Jag kontrollerade pris och tekniska kvalifikationer på diverse motorer innan och huvudsakligen tittade jag på Solé, Vetus, Lombardini och Yanmar. Jag detaljstuderade inte hur de olika modellerna passade på den befintliga motorbädden men jag misstänker att montage av ex. en Vetus kräver breddning i bakkant av motorbädden eftersom denna motor har en bred bakre del.

Jag konstaterade att Yanmar-motorerna är avsevärt dyrare än de övriga fabrikaten och att Yanmar inte alls verkar intresserade av att sälja motorer till privatpersoner som vill montera motorer själva, då Yanmar hänvisar till återförsäljare om man vill köpa en motor. Många av dessa återförsäljare har ingen större lust att hjälpa privatpersoner vilket man kan förstå då de inte har någon vinning av detta. Om man tittar på konkurrenternas hemsidor finns det exempelvis bilder på installationer,mm. Min erfarenhet är att många av konkurrenterna är mycket hjälpsamma även mot privatpersoner.

Eftersom mina tidigare erfarenheter av Yanmar som motorfabrikatet endast är positiva, samt att jag efter kontroll kunde konstatera att väldigt lite anpassning motorbädden skulle krävas, bestämde jag mig slutligen för att köpa en Yanmar.

Då var frågan bara om jag skulle välja en 3YM20 (21hp) eller 3Ym30 (29hp)? Beskedet vid undersökning var att en modern diesel inte skall gå på ett för lågt varvtal och låg last vid marschfart eftersom en modern motor arbetar mest effektivt vid optimala förutsättningar.

Min erfarenhet är att man vid frågan om effektval 21hp eller 29hp får olika svar beroende på vem det är man frågar. Jag tänkte helt enkelt att det är bättre med en överdimensionerad motor än omvänt. Mitt val blev 3YM30.

Vad skall bytas av ”kringutrustning”

Jag bestämde mig för att byta allt exklusive tanken som rengjordes och avgasslangen från ljuddämparen och bakåt för att eliminera eventuella felkällor. På grund av tidsbrist behöll jag även gas-/ växelreglage med kablar som jag skall byta senare.

Rivning

 • Motorn lyftes ur
 • Instrumentpanelen togs bort
 • Axel med propeller drogs ur bakåt när jag av annan anledning hade rodret demonterat
 • Bakre Cutlesslager (som var av syntetmaterial) klövs med bågfilsblad och togs bort
 • Ljuddämpare med hållare demonterades
 • Skrovgenomföring med avstängningsventil demonterades

Brister i befintlig utformning

När jag köpte Omega 34:an läckte den in vatten mellan axelhylsrör och inplastning. En av anledningarna är att polyester har dålig vidhäftningsförmåga på metall och att Omega 34:an från tillverkning har rör på respektive sida av skäddan som släpper in vatten på baksidan av Cutlesslagret. Osäkert om dessa rör även läckte in vatten mellan laminat och axelhylsröret som fick till följd att vatten läckte in. Enligt besked från Capella behövs ej denna funktion för att få bra vattensmörjning av Cutlesslagret.

Nu startade jobbet

Punktar bara upp arbetsmomenten så att det inte blir så långrandigt:

 • Rör för vattensmörjning av Cutlesslager pluggades och plastades igen.
 • Nytt Cutlesslager som enligt Capella skall vara av mässing monterades.
 • Anslutning mellan axelhylsrör och skrov laminerades med epoxi och glasfiber för att säkerställa att det blir tätt även på insidan. Vanligtvis skall man undvika att blanda polyester och Epoxi men i detta fall är det nödvändigt, beroende på vidhäftningsförmågan.
 • Hållare för ljuddämpare plastades fast på babordssidan eftersom avgasutsläppet på motorn är placerat på babordssidan.
 • Motorbädd samt utrymme bakom ”målades” med vit top-coat.
 • Ny ljuddämpare tillverkades av en duktig kille som jag känner samt monterades. Går även att köpa en färdig ljuddämpare från Yanmar eller Penta men eftersom jag behöll den befintliga avgasslangen som hade dimension 45mm och att avgasutsläppet på motorn har anslutning 51mm lät jag tillverka en ny ljuddämpare som passade anslutningar och befintlig montagebygel.
 • Ny axel sköts i bakifrån.
 • Motorn sänktes till ett lågt läge på ”nivåjusteringstappar”.
 • Motor lyftes i och ställdes tillfälligt med grovjustering på plats.
 • Flexkoppling monterades.
 • Axelfläns monterades på axel.
 • Linjering mellan axelfläns och motor kontrollerades och tillfälliga distanser sågades till av trä som motorn lyftes upp på. Om man detaljgranskar glipan mellan axelfläns och flänsen på backslaget ser man väldigt bra hur linjeringen är.
 • Distansklossar sågades till av Delrin med trädistanserna som mall.
 • Kringutrustning (bränslefilter, sjövattenfilter, expantionskärl, inre axellager, nivåkärl för axelsmörjning ,vakumventil och motorrumsbelysning) monterades.
 • Minuskabel mellan generator och gods på motor byttes ut till grövre kabelarea 50mm2 och kablar anslöts från batteribank.
 • Propeller monterades
 • Axeln kapades till rätt längd med rondell
 • Fläns för avgasutsläpp från motor slitsades upp och vinklades ner för att inte krocka med skottet mot akterruffen. Svetsades av den ”duktiga killen”.
 • Anslutningar av reglagekablar, bränsle, kylvatten, vakumventil, expantion och avgas kopplades ihop.
 • Motorn ställdes på delrindistanserna, linjerades och bultades fast. Bakre bulthålen gick att återanvända men nya bulthål fick borras upp och gängas för de främre.
 • Instrumentpanelen monterades och kopplades in. Även D+ / L (blå-vit) för styrning av skiljerelä anslöts till kabelstammen från instrumentpanelen med en ”kabeltjuv”.

Inklädnad av motor

Eftersom motorn är lite längre än den gamla var det nödvändigt att ”vinkla upp” luckan mot salongen och att tillverka ny styrbords sidolucka. Planstegen på inklädnaden byttes även ut mot teakplywood med cotoränder. Steget på luckan mot salongen vinklades och kläddes med teakplywood. Inklädnaden lackades, ljudisolerades och monterades med ”tappar” vilket innebär att man inte behöver ta fram verktyg för att ”klä av” motorn.

Driftsättning

 • Motorolja, växellådsolja, olja för axelsmörjning samt kylvätska fylldes på.
 • Bränslesystemet luftades.
 • Kylsystemet på sjövattensidan (som ej får sättas under tryck) anslöts mot ett öppet kärl utanför båten.
 • Motorn startades och hoppade igång på första klicket samt gick klockrent.
Vilken glädje!!!

Resultatet

När jag startade projektet med byte av motor på Omega 34:an stod följande på önskelistan:

 • Bra driv och fart i båten även i motsjö
 • Trebladig propeller för att få bra driv även på backen
 • En generator som laddar en förbrukningsbank på 300Ah under relativt kort tid.
 • En motor man kan lita på

Sammanfattningsvis kan man säga att alla dessa önskemål uppfylldes exklusive backverkan som jag fortfarande tycker är lite seg. Men man kanske måste ha en fast propeller för att få bra grepp även på backen. Jag inbillar mig också att propeller på rakaxel har sämre backverkan än om man har S-drev.

Motorn går väldigt lent och motorn varvar ca.2500rpm vid en fart av 6,5 knop. Vanligtvis ligger jag på en marchfart av 6,5 – 7 knop men man kan pressa upp farten till 8knop med mycket plogning i vattnet till följd. Bränsleförbrukningen är knappt 2liter per timme.

Leverantörer

Capella (http://www.capella.se)

 • Propeller (trebladig 16x11)
 • Cutlesslager (25x1½”)
 • axel (25x1500)
 • Inre axellager (25mm CM)
 • Axelfläns
 • Flexkoppling (Centaflex)
 • Sjövattenfileter (Venezia ¾”).

Hjertmans (http://www.hjertmans.se)

 • Bränslefilter
 • Vakumventil
 • Div. kringutrustning.

Vetus (http://www.vetus.se)

 • Avgasslang
 • Rejäla slangklammer för avgasslang

Jan O. Mattsson Indistriuella plaster (http://www.janomattsson.se)

 • Delrin att ställa upp motorn på

Bilder

Före motorbyte

Gamla tvåbladiga propellern:
Gamla tvåbladiga propellern

Gamla motorinstallationen med en Yanmar 2GM på 18hp:
Gamla motorinstallationen med en Yanmar 2GM på 18hp

Gamla axeltätningen:
Gamla axeltätningen

Urlyftning av gamla motorn:
Urlyftning av gamla motorn

Gamla motorbädden ren:
Gamla motorbädden ren

Värt att veta

Principschema kylvattenkrets med vakumventil på kalla sidan. Jag monterade vakumventilen på varma sidan (källa: Drevia.se):
Principschema kylvattenkrets med vakumventil på kalla sidan. Jag monterade vakumventilen på varma sidan (källa: Drevia.se)

Principschema ljuddämpare (källa: marinepertseurope.com):
Principschema ljuddämpare (källa: marinepertseurope.com)

Yanmar´s mässinstallation:
Yanmar´s mässinstallation

Under arbetet och efter bytet

Snabbt tillverkat lyftok:
Snabbt tillverkat lyftok

Ilyftning av nya motorn:
Ilyftning av nya motorn

Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling:
Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling

Nya propellern hopvikt:
Nya propellern hopvikt

Nya propellern utfälld:
Nya propellern utfälld

Vy akteröver:
Vy akteröver

Sidovy:
Sidovy

Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa:
Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa

Mallar för motordistanser:
Mallar för motordistanser

Motorfäste med distans av Delrin:
Motorfäste med distans av Delrin

Nedvinkling avgasutsläpp:
Nedvinkling avgasutsläpp

Vakumventil under diskho:
Vakumventil under diskho

Inklädnad:
Inklädnad

-- PeterFristedt - 21 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGJPG Flodesschemasjovatten.JPG r1 manage 11.0 K 2008-08-21 - 22:02 PeterFristedt Principschema kylvattenkrets med vakumventil på kalla sidan. Jag monterade vakumventilen på varma sidan (källa: Drevia.se)
JPEGJPG Principschemaljuddampare.JPG r1 manage 16.5 K 2008-08-21 - 22:03 PeterFristedt Principschema ljuddämpare (källa: marinepertseurope.com)
JPEGjpg distansmotorfaste.jpg r1 manage 47.2 K 2008-08-24 - 21:13 PeterFristedt Motorfäste med distans av Delrin
JPEGjpg filtermm.jpg r1 manage 58.7 K 2008-08-24 - 21:11 PeterFristedt Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa
JPEGjpg gamlaaxeltatningen.jpg r1 manage 50.0 K 2008-08-21 - 21:59 PeterFristedt Gamla axeltätningen
JPEGjpg gamlamotorbadden.jpg r1 manage 46.5 K 2008-08-21 - 22:01 PeterFristedt Gamla motorbädden ren
JPEGjpg gamlamotorn.jpg r1 manage 61.8 K 2008-08-21 - 21:57 PeterFristedt Gamla motorinstallationen med en Yanmar 2GM på 18hp
JPEGjpg gamlamotornlyftaur.jpg r1 manage 64.5 K 2008-08-21 - 22:00 PeterFristedt Urlyftning av gamla motorn
JPEGjpg gamlapropellern.jpg r1 manage 80.5 K 2008-08-21 - 21:51 PeterFristedt Gamla tvåbladiga propellern
JPEGjpg inkladnad.jpg r1 manage 47.7 K 2008-08-24 - 21:15 PeterFristedt Inklädnad
JPEGjpg lyftok.jpg r1 manage 55.6 K 2008-08-21 - 22:13 PeterFristedt Snabbt tillverkat lyftok
JPEGjpg mallarfrmotordistanser.jpg r1 manage 32.9 K 2008-08-24 - 21:12 PeterFristedt Mallar för motordistanser
JPEGjpg massinstallation.jpg r1 manage 72.8 K 2008-08-21 - 22:04 PeterFristedt Yanmar´s mässinstallation
JPEGjpg nedvinklatavgasutslapp.jpg r1 manage 24.5 K 2008-08-24 - 21:13 PeterFristedt Nedvinkling avgasutsläpp
JPEGjpg nyamotornaxeltatning.jpg r1 manage 39.0 K 2008-08-21 - 22:16 PeterFristedt Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling
JPEGjpg nyamotornlyft.jpg r1 manage 71.2 K 2008-08-21 - 22:14 PeterFristedt Ilyftning av nya motorn
JPEGjpg nypropellerhopvikt.jpg r1 manage 64.5 K 2008-08-21 - 22:16 PeterFristedt Nya propellern hopvikt
JPEGjpg nypropellerutfalld.jpg r1 manage 66.1 K 2008-08-21 - 22:17 PeterFristedt Nya propellern utfälld
JPEGjpg sidovy.jpg r1 manage 65.4 K 2008-08-24 - 21:10 PeterFristedt Sidovy
JPEGjpg vakumventil.jpg r1 manage 45.9 K 2008-08-24 - 21:14 PeterFristedt Vakumventil under diskho
JPEGjpg vybakat.jpg r1 manage 59.7 K 2008-08-24 - 21:09 PeterFristedt Vy akteröver
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2009-01-05 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback